Hovedseksjon

Visma Plandisc

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Plandisc er et verktøy for å lage årshjul og for å kunne planlegge aktiviteter. Dette er et verktøy for skoledelsen og lærere. Tjenesten har tilgjengelig ulike ferdige maler, noen også laget spesifikt for skolesektoren.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent for bruk.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

Pålogging til tjenesten skal skje via Feide-pålogging.

Brukergruppe:

  • Skoleledere
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Feide benyttes for pålogging, for å ha en konto kreves:

  • Navn
  • e-postadresse

Visma fører statistikk og ytelsesovervåkning for å kunne utbedre tjenesten sin.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Skolene kjøper lisenser fra Visma.

Leverandør:

Visma

Hvor lagres informasjon:

Informasjonen lagres i EU/EØS.

Lenke til personvernerklæring:

https://plandisc.com/nn/personvern/

Underleverandører:

Amazon AWS, Irland - Sikkerhetskopiering av tjenesten
Microsoft Azure, Nederand/Irland - Selve tjenesten ligger hos Azure
Microsoft, Irland - For kommunikasjon med kundene
Clearhouse, Danmark - Faktureringssystem
SparNord A/S, Danmark - Bankforbindelse, kun fakturainformasjon
Sproom, Danmark - Fakturerringssystem
ZenDesk, EU - Supportsystem
QuickPay, Danmark - Håndtering av innkomne betalinger
Webhosting.dk, Danmark - Behandler varslinger fra Plandisc, som lisensfornyelser
E-conomic, Danmark - Regnskapssystem
PopUp Maker, Tyskland - Et verktøy på nettsidene til Plandisc

Er det etablert DBA/SCC?

Osloskolen har inngått databehandleravtale med Visma.

Er tjenesten universelt utformet?

Leverandøren svarer at de jobber med å få tjenesten til å være i henhold til kravene i WCAG.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.