Hovedseksjon

Skolen

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Skolen er en samling av digitale læremidler for alle trinn, som kan brukes til å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere undervisning. Evalueringene som gjøres er relatert til faglig utvikling. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

Tjenesten har ikke funksjonalitet for å evaluere elevens trivsel, og behandler ikke særlige kategorier personopplysninger.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

 • Lærer må veilede elever i forhold til hva slags informasjon som skal legges inn. Være oppmerksom på at det ikke skal legges inn informasjon om særlige kategorier personopplysninger (feks helse).
 • Dersom lærer oppdater at det er lagt inn informasjon som ikke er nødvendig for å løse oppgaven, må lærer be eleven om å redigere/fjerne dette.  

Brukergruppe:

 • Elev
 • Faglærer - kan tildele lisenser, men kan ikke endre personopplysninger for andre.

Tjenesten er synkronisert mot skolens administrative system, og tilganger administreres ihht dette. 

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

 • Navn (userinfo-name) - brukes for å identifisere personer i tildelinger og gruppesammenheng. 
 • Brukeridentifikatorer hos organisasjonen (userid-feide) - brukes som unik identifikator. 
 • Foretrukket språk (userinfo-language) - brukes for å skille på målform bokmål/nynorsk.
 • E-post (email) - brukes for å gi tilbakemeldinger til brukere på bl.a lisenstildelinger. 
 • Organisasjonstilhørighet (groups-org) - brukes for å skille mellom ulike skoler en lærer evt. kan knyttes til.
 • Gruppetilhørigheter for undervisning (groups-edu) - brukes for å kunne vise undervisningsgrupper og basisgrupper. 
 • Brukergenerert informasjon:
  • Tekstbesvarelser, lyd og film legges rett inn i tjenesten. Bilder kan også lastes opp fra enhetens bibliotek.
  • Svar som lagres av eleven, vil hjelpe læreren å følge opp tildelte oppgaver og gi oversikt over gjennomføring.

Informasjon slettes når brukeren ikke har logget inn iløpet av 450 dager.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Betalt versjon. 

Brukerne utsettes ikke for markedsføring. 

Leverandør:

Cappelen Damm.

Hvor lagres informasjon:

Microsoft servere i EU/EØS, inkludert Nederland.

Lenke til personvernerklæring:

https://www.cappelendammundervisning.no/cdu/personvern/index.action

Underleverandører:

Microsoft, EU/EØS (lagring/drift)

Sowiso, Nederland (lagring drift matematikk)

Er det etablert DBA/SCC:

Det er etablert databehandleravtale. 

Er tjenesten universelt utformet?

Leverandøren svarer at tjenesten oppfyller kravene i WCAG 2.0,

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.