Hovedseksjon

Filmkonsulentene (fag.film) (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

fag.film tilbyr kunnskapsfilmer og serier om ulike ulike tema og fagretninger. Filmene er rettet mot lærere og elever i videregående skole. Til flere av skolefilmene er det også knyttet oppgaver og annet læremateriale.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

 • Pålogging: følges opp. 

Ytterligere retningslinjer kommer etter pilotering. 

Brukergruppe:

 • Elever 
 • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Leverandør lagrer personopplysninger når lærer eller elev kontakter de, registrerer seg gjennom et skjema, bestiller en tjeneste eller besøker deres hjemmeside. 

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Virksomhet
 • Stilling eller ansvarsområde
 • Bransje
 • Hjemmesideadresse til virksomheten
 • Opplysninger om hvilke type tjenester virksomheten ønsker
 • Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer
 • Adferdsmønster på leverandørens nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Følges opp. 

Leverandør:

Filmkonsulentene AS. 

Hvor lagres informasjon:

Følges opp. 

Lenke til personvernerklæring:

https://www.filmkonsulentene.no/personvernerklaering

Underleverandører:

 • HubSpot CRM (samler informasjon via skjema, nyhetsbrev, spesifikke oppdateringer til kunder, loggføringer fra besøkte nettsider og dialoger)
 • Google Workspace med Gmail (kommunikasjon og lagring av opplysninger koblet til aktivitetsplaner, notater fra møter osv).

Er det etablert DBA/SCC:

Følges opp. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen