Hovedseksjon

eMatte (ikke godkjent)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

eMatte er en tjeneste med oppgavesett fordelt på tema og nivå, som kan brukes som supplement til andre læreverk.   

Lærer kan velge og tildele oppgaver til elever, for å tilpasse opplæringen og nivået ut fra klassens og den enkeltes behov. Det er kun synlig for læreren hvilke oppgaver eleven jobber med. Eleven kan se egne besvarelser etter gjennomført oppgavesett, men kan ikke rette eller endre svarene. Lærer kan kun benytte ferdig oppgavesett, og ikke lage egne.  

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten var godkjent til bruk i Osloskolen, men leverandøren har meldt om utfasing av produktet, som derfor settes på vår ikke-godkjent-liste.

Man får kun tilgang til tjenesten ved å logge seg på via Feide, og det er begrenset hva slags informasjon som behandles. Det er også begrenset hvem som har tilgang til informasjonen, og det er ikke funksjonalitet for deling av elevprodusert innhold. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Skolen må etablere rutine for kontakt med leverandør for sletting av informasjon av utgående elever årlig. 

Brukergruppe:

  • Elev: tilgang til egne besvarelser.
  • Faglærer/kontaktlære: kan tildele oppgaver, se statistikk om elevens progresjon. 

Det er Feide-administrator i kommunen som tildeler roller til lærere og elever, som videre styrer hvilke grensesnitt brukerne får tilgang til. 

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

  • Userid-feide: identifiserer brukere som er medlemmer av organisasjonen, og er nødvendig for å gi oversikt over medlemmer av organisasjonene.
  • E-post: Denne informasjonen er også med på å identifisere brukerne, og er nødvendig for å gi oss oversikt over medlemmer av grupper.
  • Groups-org: brukes for å identifisere hvilken skole eller kommune brukere tilhører, samt hvilken rolle medlemmene i gruppen har.
  • Groups-edu: brukes for å identifisere hvilket trinn gruppen er på, og om gruppene er basisgrupper eller undervisningsgrupper.
  • Groups-memberid: brukes for å identifisere hvem som er medlemmer av en gruppe uten at brukerne må logge inn, for å sette opp grupper, om en bruker er lærer eller elev, og dermed hvilket brukergrensesnitt av tjenesten de skal bruke.
  • Groups-other: brukes for å identifisere hvem som er medlemmer av en Ad-hoc-gruppe fra minside.dataporten.no.
  • Brukergenerert informasjon: elevenes bevarelser. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Betalt.

Brukerne utsettes ikke for markedsføring.

Leverandør:

Kommuneforlaget AS

Hvor lagres informasjon:

Norge.

Lenke til personvernerklæring:

https://ematte.no/assets/pdf/Personvernserklaering_ematte.pdf

Underleverandører:

All data behandles hos Kommuneforlaget AS i Norge. 

Intility AS, Norge. Drift av datasenter.

Knowit AS, Norge. Infrastruktur/utvikling hos Kommuneforlaget, behandler ikke data. 

Er det etablert DBA/SCC

Det er etablert databehandleravtale. 

Er tjenesten universelt utformet?

Leverandøren svarer at tjenesten utvikles i tråd med kravene om universell utforming av IKT-løsninger.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.