Hovedseksjon

Elektroniske lærebøker fra Elbokforlaget (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Elforlaget er elektrobransjens forlag. De gir ut håndbøker og fagbøker innen elektrofag, skolebøker for videregående skole og noe læremateriell for teknisk fagskole. Osloskolen bruker el-bøker fra forlaget til undervisning i Osloskolen. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: følges opp. 

Ytterligere retiningslinjer kommer etter pilotering. 

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det følges opp om det behandles personopplysninger i løsningen. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Informasjon om dette følges opp. 

Leverandør:

Nelfo. 

Hvor lagres informasjon:

Informasjon om dette følges opp. 

Lenke til personvernerklæring:

https://www.nelfo.no/om-oss/personvernerklaring-og-cookies/Nelfos-personvernerklaring/

Underleverandører:

Informasjon om dette følges opp. 

Er det etablert DBA/SCC:

Informasjon om dette følges opp. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen