Hovedseksjon

Brettboka (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Brettboka er en tjeneste hvor elevene kan få tilgang til ulike digitale lærebøker. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten piloteres på skole.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging via Feide-konto.
  • IKT-ansvarlig ved skolen distribuerer appen til elever. 
  • Elevene får tilgang til aktiveringskode av lærer for å få tilgang til bøker. 

Ytterligere retningslinjer kan komme etter ferdig pilotering.

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Følger opp mot leverandør. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Man kan ha brukerkonto uten å betale for tjenesten, for å få tilgang til digitale lærebøker må man betale.  

Brukerne utsettes ikke for markedsføring. 

Leverandør:

Brettboka AS

Hvor lagres informasjon:

Norge, følger opp mot leverandør for å verifisere.

Lenke til personvernerklæring:

https://brettboka.no/about/usage-terms

Underleverandører:

Følger opp mot leverandør.

Er det etablert DBA/SCC:

Følger opp mot leverandør. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.