Hovedseksjon

CodeMonkey (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

CodeMonkey er en spillbasert læringsressurs i koding og algoritmisk tenkning for barn og unge. Ressursen er egnet for undervisning i matematikk, naturfag og teknologifag / programmering på 4. til 7. trinn, men egner seg også godt for eldre elever eller voksne som vil lære koding.

Hjelp apen med å få tilbake bananene som den slemme gorillaen har stjålet ved hjelp av tekstbasert kode. Eleven skriver kode som apen utfører.

Inneholder tre deler:

 • Grunnleggende koding
 • Funksjoner og betingelser
 • Logikk og hendelse

Hver del har mellom 65-75 spillbrett med en trinnvis oppbygning av ferdigheter. Elevene lærer tekstbasert koding og konsepter innen koding og programmering. Koden som benyttes kalles Coffee script og ligner Java script.

Det er et omfattende oversatt materiale for lærere med trinn-for-trinn-forslag til leksjoner. Lærer har dessuten tilgang til et ‘dashboard’ med verktøy for å styre undervisningen og følge hver elvs progresjon. Læremidlet er tilrettelagt for lærere uten forkunnskaper i koding.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

Pålogging til CodeMonkey skal kun skje via Feide pålogging

Brukergruppe:

 • Lærere
 • Elever

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Brukerdata som lagres hos underleverandør (CodeMonkey):
Lisenseier / skoleadministrator:
 • Navn, telefonnummer og epostadresse
 • Skolen navn
 • Navn på område (kommune/fylkeskommune)
 • Antall brukere
 • Abonnementets løpetid
Bruker med lærerrolle:
 • Navn, telefonnummer, epostadresse
 • Brukeridentiteter til elever som tilhører klassen (fornavn på elevene)
 • Aktivitetsdata: antall sesjoner, tid på sesjoner, oppgaver som er løst, løsningsforslag påoppgaver, klassens progresjon.
Brukere med elevrolle:
 • Elevens kallenavn (ikke identifiserbart, gitt at administrator har lagt det inn som anbefalt)
 • Feide ID (fullt navn - etternavn fjernes før lagring)
 • Elevens progresjon og tid brukt på plattformen
 • Elevens løsningsforslag på oppgavene

Det gjøres en minimering av overført fullt navn til CodeMonkey etter pålogging. Leverandør har bekreftet at de kun beholder fornavn i sin database. Eleven vil se profilen i appen og kun se sitt eget fornavn. Lærer vil også kun se fornavnene på elevene i sin klasse. Lærer har mulighet til å kommentere og se elevarbeid, og er derfor avhengig av å ha en oversikt over sine elever.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Osloskolen har bruksbasert lisensavale med Tell forlag gjennom ordningen med fleksibel tilgang. Øvrige skoler kjøper eventuelt lisens på egen hånd.

Leverandør: 

Tell forlag er distributør av CodeMonkey for Osloskolen.

Hvor lagres informasjon:

CodeMonkey lagrer sin informasjon i USA.

Lenke til personvernerklæring:

https://tell.no/personvern

https://www.codemonkey.com/privacy-policy/

Underleverandører:

Amazon Web Services, driftsleverandør. USA.

Er det etablert DBA/SCC

Osloskolen har databehandleravtale med Tell Forlag hvor CodeMonkey er definert, i tillegg har Tell forlag en databehandleravtale med CodeMonkey. 

Er tjenesten universelt utformet?

Leverandøren bekrefter at tjenesten er utviklet i tråd med kravene i WCAG 2.0

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.