Hovedseksjon

ViMo (under pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

ViMo er et komplett sosialt ferdighetstreningsprogram for barn og unge med autismespekterforstyrring. ViMo inneholder metode, sosiale program og innlæringsteknikker. Målet er at et komplett materiale på norsk vil øke strukturert sosial trening.
Tjenesten er tilgjengelig som nettside.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering i Osloskolen.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

 • Pålogging: 

 

Brukergruppe:

 • Elev
 • Faglærer/kontaktlærer/Spesialpedagoger
 • Andre ansatte

Verktøyet er tilrettelagt for elever med autismespekterforstyrrelser, men kan også bli brukt til andre elever som har sosiale og kommunikative vansker.

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Om eleven behandles det følgende personopplysninger:

 • Navn
 • Klasse
 • Tekstlig beskrivelse om eleven og elevens utfordringer
 • Navn og klasse til ressurselever
 • Kontaktinformasjon til foreldre eller foresatte:
  • Navn, Rolle
  • Telefonnummer og E-postadresse
  • Dag og timer som eleven er tildelt
  • Plan for sosiale ferdigheter
  • Progresjon i innlæring av sosiale ferdigheter

Om lærer behandles det følgende personopplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefon
 • Lærerens og spesialpedagogens notater

Om foresatt behandles det følgende personopplysninger:

 • Navn
 • Rolle
 • Telefonnummer
 • E-postadresse

For support lagres flere tekniske opplysninger. Dette gjelder type maskin, nettleser, hvilke oppgaver eleven har jobbet med og hvor lenge.

I ViMo lagres det ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Lengre lagring kan være nødvendig for å oppfylle eventuelle lovpålagte plikter. Statistikk av bruk og interaksjon av tjenestene blir analysert for å bedre tjenestene. Statistikken er anonym og kan ikke kobles tilbake til enkeltpersoner.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Betalt (lisensbasert)

Leverandør:

Youwell AS (https://www.youwell.no)

Hvor lagres informasjon:

Norge (datasenter drevet av Microsoft Norge)

Lenke til personvernerklæring:

https://vimo.no/p/9df9943c-119e-4793-79b8-08d8612b1173 

Underleverandører:

Det faglige innholdet i ViMo (https://vimo.youwell.no) er utviklet av Helse Fonna HF (https://helse-fonna.no)

Er det etablert DBA/SCC

Det er etablert databehandleravtale.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen