Hovedseksjon

Soundtrap for Education (pilotering)

Det finnes flere versjoner av Soundtrap, og det er kun Soundtrap for Education som er inkludert i denne vurderingen.

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenesten skal brukes til å produsere musikk og spille inn podkast i forbindelse med undervisning, og det er både elever og lærere som skal produsere innholdet i den.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent tjeneste/app:

Under pilotering – forutsatt at musikk med elevstemmer eller annen form for personinformasjon, ikke publiseres eksternt.

Det vil si at funksjonalitet for publisering på åpne steder (Youtube, Vimeo, andre Soundtrap-brukere, osv) ikke kan brukes, mens publisering internt for klasser eller skolen er godkjent når innholdet er del av et faglig opplegg som en faglærer er ansvarlig for.

NB! Viktig å legge til at grunnlaget for denne vurderingen er personvernerklæringen til "Soundtrap for Education", som er en egen tjeneste rettet mot utdanningssektoren, og det er denne versjonen av tjenesten som er godkjent – ikke andre tjenester/versjoner.

Elementer lærere må være obs på, og forutsetninger for eventuell bruk: 

Det er viktig at lærerne regulerer innholdet i podkastene som produseres, så ikke det oppgis personopplysninger om elevene utover navn, skoleplattformbruker og annen informasjon som er offentlig tilgjengelig. Skolen/lærerne må også være oppmerksomme på at elever ikke skal koble sin bruker mot private sosiale medier, da dette er informasjon som vil bli lagret hos disse som underleverandører.

Under piloteringen vil det bli utviklet rutiner for bruken, blant annet sletterutiner som sikrer at brukere og informasjonen blir slettet når elevene ikke skal bruke det lenger. Det holder ikke å slette appen, man må slette brukeren.

Brukergruppe:

Elever og lærere.

Hva slags type informasjon lagres (aktivitetsdata), og brukes disse til test/statistikk/forskning:

 • Brukerinformasjon: epostadresse, passord og navn. Det er valgfritt å dele informasjon om navn, by, land og profilbilde. Bruker man Microsoft 365 til å lage konto, får Soundtrap informasjon fra Microsoft (navn, profilinfo og epostadresse).
 • Aktivitetsdata:
  • Interaksjonsdata (tidspunkt man har brukt tjenesten, hva man har streamet/tatt opp/lastet opp/lastet ned.
  • Interaksjon med andre elever, og hvis skolen tillater det, andre brukere.
  • Bruk av tredjeparts applikasjoner
  • Innhold produsert av elevene (musikk og meldinger). Obs – kan være risikoer knyttet til innholdet som elevene skal produsere.
  • Teknisk info som kan inkludere: URL informasjon, IP adresser, hva slags enhet man bruker tjenesten på, unike enhets ID, enhetsattributter, nettverkstilkoblingstupe og -leverandør, nettverks- og enhetsytelse, nettlesertype, språk, driftssystem og programversjon. 

Leverandør oppgir at de kan bruke informasjon (samlet eller avidentifisert) til forskning, analyse og lignende formål, for eksempel å forbedre tjenestene, forskning og analyse.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Betalt versjon.

I Soundtrap for Education utsettes ikke elevene for markedsføring og reklame.

Leverandør

Spotify (USA)

Hvor lagres informasjon

USA

Lenke til privacy policy

https://www.soundtrap.com/legal/privacy/edu

Underleverandører 

 • Google (Cloud Service Provider, USA)
 • Amazon Web Services (Cloud Service Provider, USA)
 • Xirsys (Cloud-based WebRTC Service provider, USA)
 • Zendesk (Cloud-based customer support services, USA)
 • Mailchimp (Marketing Automation platform and email marketing service, USA)

Er det etablert DBA/SCC:

Overføringsgrunnlag utenfor EU/EØS er de nye standard personvernbestemmelsene (C/2021/3972), og leverandør har redegjort for at de jobber med ytterligere tiltak for å sikre personopplysningene tilstrekkelig.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen