Hovedseksjon

Lydhør

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er et statlig bibliotek under Kultur- og likestillingsdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende.

NLB produserer og låner ut lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift. NLB har bøker for både barn og voksne. Tilbudet omfatter også studielitteratur for studenter ved universitet, høgskole og fagskole. NLB samarbeider nasjonalt og internasjonalt med andre produsenter av tilrettelagt litteratur.

Lytt til NLBs lydbøker på mobil eller nettbrett i Lydhør-appen, Maneno-appen, PC/Mac/Chromebook eller DAISY-spiller.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Denne tjenesten tilbys kun til de som har behov for det, og forutsetter at de har fått tilgang til tjenesten via Statped.

Elementer skolene må være oppmerksomme på/forutsetninger for bruk:

NLB er tilgjengelig for alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom.

Årsaker til nedsatt leseevne kan være:

 • svekket syn som ikke lar seg korrigere med briller
 • dysleksi og andre lesevansker
 • ADHD
 • fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å lese en bok (for eksempel CP, ME og Parkinson)
 • kognitive utfordringer og/eller språkvansker på grunn av sykdom eller skade
 • Barn og ungdom som trenger skolelydbøker, skal registreres av skolen hos Statped skolelydbok (https://www.statped.no/skolelydbok).

Brukergruppe:

 • Barn og voksne med behov og krav på lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift.

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

NLB  behandler opplysninger som

 • navnet
 • adresse
 • fødselsdato
 • e-post
 • telefonnummer
 • annen kontaktinfo
 • lånenummer
 • PIN-kode
 • tidspunktet for innmelding hos NLB.

For lånere under 18 år innhenter NLB i tillegg navn på foreldre/foresatte. NLB registrerer også eventuelle opplysninger om at du er student, hva du i så fall studerer og hvilken utdanningsinstitusjon du er tilknyttet.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Gratis

Leverandør:

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) https://www.nlb.no/

Hvor lagres informasjon:

Brukeren oppretter lånekonto og låner bøker fra NLB. Bøkene lastes opp i brukerens app/profil for den perioden brukeren har lånt boka. Når låneperioden er utgått, trekkes boka tilbake. 

Lenke til personvernerklæring:

https://www.nlb.no/om-nlb/personvern

Underleverandører:

NLB samarbeider med Nasjonalbiblioteket om IKT-drift. Nasjonalbiblioteket oppbevarer og sikrer back up av våre data.

Er det etablert DBA/SCC:

Osloskolen er ikke behandlingsansvarlig da dette er en statlig støttet hjelpetjeneste, og tilgang gis etter behov og den enkelte inngår en avtale om bruk.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med NLB eller Statped.