Hovedseksjon

Abelkonkurransen

Beskrivelse av tjenesten

Abelkonkurransen er en årlig konkurranse i matematisk problemløsning for elever i videregående skole. Konkurransen består av to innledningsrunder og en finale.

Matematikksenteret NTNU, Institutt matematiske fag ved NTNU og Norsk matematisk forening har ansvaret for Abelkonkurransen. Det er Matematikksenteret NTNU som er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med konkurransen.

Abelkonkurransen benytter Feide for pålogging.

Er tjenesten godkjent?

Abelkonkurransen er ikke regnet som et digitalt læremiddel til bruk i undervisning, og fordi Osloskolen ikke er behandlingsansvarlig er det er ikke gjort en fullstendig vurdering av personvernet i tjenesten. Denne siden er kun ment som informasjon om tjenesten.

Hvem kan bruke tjenesten?

 • Elever

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?

Pålogging med Feide.

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

 • navn (fornavn, etternavn)
 • mobilnummer
 • e-postadresse
 • fødselsdato
 • Kjønn
 • trinn (vg1, vg2, vg3, annet)
 • språk (bokmål, nynorsk, engelsk)
 • skolens navn
 • kontaktperson ved skolen

Nettsiden til Matematikksenteret benytter cookies, også Google Analytics. Det brukes ikke cookies til å lage statistikk på oppgavesiden til Abelkonkurransen, oppgaver.abelkonkurransen.no.

Betalingsmodell for tjenesten:

Tjenesten er gratis.

Lenke til personvernerklæring:

https://oppgaver.abelkonkurransen.no/personvern

Hvor lagres informasjon?

Opplysninger som samles inn, lagres på servere som driftes av NTNU IT. Disse personopplysningene vil ikke overføres til andre virksomheter. Personopplysninger lagres frem til nødvendig statistikk og rapporteringer er gjennomført.

 

Leverandør:

Matematikksenteret NTNU.

Underleverandører:

 • Bouvet As
 • Vimeo
 • Youtube
 • Google Analytics

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Matematikksenteret NTNU behandlingsansvarlig for Abelkonkurransen og det er derfor ikke inngått en databehandleravtale med Osloskolen. Osloskolen har inngått en avtale om datautveksling mellom to behandlingsansvarlige med Matematikksenteret NTNU slik at de kan få tilgang til Osloskolens Feidekatalog.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter?

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede  personvernerklæringen for Osloskolen