Sentralisert maskinanskaffelse

Skolen kan enten finansiere innkjøp av enheter selv på eget budsjett, eller søke om å bli med på Utdanningsetatens sentrale ordning for anskaffelse av PC, Mac og nettbrett, kalt Sentralisert maskinanskaffelse.

Innkjøp fordelt over 4 år

Å kjøpe mange digitale enheter på en gang er en stor investering for en skole. Utdanningsetaten har derfor en finanisieringsordning for sentral anskaffelse av PC/MAC/nettbrett som skolene kan benytte seg av. Skolene kan søke om å betale investeringsbeløpet for innkjøpet fordelt over 4 år.  

Først få planer godkjent

For å få innvilget deltakelse i ordningen må skolen først ha fått godkjent sine planer tilknyttet satsingen "Lærerik bruk av læringsteknologi". Når planene er bekreftet godkjent, kan søknadskjema for sentralisert maskinanskaffelse sendes via Websak til UDEs Postmottak. Se hvilket saksnummer som skal brukes i Websak samt hvilket utstyr som kan anskaffes, på Osloskolens intranett, Tavla (krever pålogging). 

NB! Skolen vil ikke få innvilget søknad om finansiering dersom nettverket på skolen ikke tåler økningen av antallet enheter som skolen ønsker å kjøpe inn. Da må nettverket utbedres først.