Hovedseksjon

Teknisk utstyr og infrastruktur

Programmering på Aktivitetsskolen

Økt bruk av læringsteknologi og innføring av én digital enhet per elev forutsetter at skolen har tilstrekkelig teknisk utstyr og infrastruktur på plass.

Nettverk

Flere enheter og flere samtidige brukere stiller økte krav til skolens nettverk. Det er også en forutsetning at skolens nettverk er stabilt og har tilstrekkelig kapasitet til bruk av:

  • Skoleplattform Oslo
  • Nettbaserte lærings- og informasjonsressurser
  • Strømming av lyd og bilde
  • Kommunikasjon og samarbeid over nett

Skoler som planlegger å innføre større tetthet av digitale enheter på trinn eller hele skolen, må derfor gjennomføre en verifisering av skolens nettverk. Skolen får etter verifiseringen en godkjenning fra IKT-avdelingen i Utdanningsetaten som bekrefter at nettverket har god nok kapasitet til å takle utvidelsen av antallet enheter.

Driftssystem for å administrere enheter

I dag finnes det to forskjellige løsninger for å administrere skolens digitale enheter. Administrering av PC/Mac gjøres gjennom Driftsportalen, mens nettbrett administreres gjennom Lightspeed.

Driftsportalen er et web-basert verktøy, og benyttes til administrasjon av brukere, skrivere, maskiner og grupper i Skoleplattform Oslo. I tillegg inneholder verktøyet en eksamensfunksjon som automatiserer opprettingen av engangskonti for avvikling av digital eksamen. Alle skoler bruker i dag dette systemet.

Lightspeed er også et web-basert verktøy. Verktøyet gjør det mulig å administrere funksjoner på mange iPad-er samtidig. For eksempel kan man distribuere nye apper eller stenge/åpne kamerafunksjonen. Løsningen gjør det enkelt å skalere opp antallet enheter.

Tilstrekkelig IKT-kompetanse

Det er viktig at skolen har tilgang til ressurspersoner med tilstrekkelig kompetanse som kan støtte opp om den tekniske løsningen. Dette kan være en egen ressursperson ansatt ved skolen eller at skolen kjøper tjenester fra ekstern leverandør.

Ved innføring av læringsteknologi i stor skala vil behovet for teknisk tilrettelegging øke. Det er viktig at skolen tar høyde for dette i sin organisering.