Innføring av én enhet per elev (1:1)

Elev med nettbrett

Felles erfaringer fra skoler i Oslo og omegn, samt skoler i Storbritannia og Sverige, har resultert i noen felles anbefalinger og suksesskriterier for vellykket innføring av 1:1.

Disse kriteriene er:

 • Tydelige mål og planer for bruken av læringsteknologi
 • Fokus på bedre læring – ikke på teknologi
 • Ledelsen har kontroll og gjennomføringskraft
 • Motiverte lærere som ønsker å endre sin undervisningspraksis
 • Alltid tilgang på enhetene
 • Stabile tekniske løsninger som er enkle å administrere


Innføring av læringsteknologi ses i sammenheng med ordinær skoleutvikling 

Med én digital enhet per elev (1:1) får elevene tilgang til teknologien hele skoledagen, og i mange tilfeller vil elevene også kunne benytte enheten utenom skoletid. Bruken av læringsteknologi blir på den måten en naturlig del av undervisningen. Innføring av læringsteknologi bør derfor tas inn i det ordinære arbeidet med skoleutvikling og sees i sammenheng med de overordnede målene for skolen. 

Følgende punkter bør gjennomgås før skolen går til anskaffelse av en enhet per elev (1:1):

 • Hvordan skal læringsteknologi være et redskap for læring på skolen?
 • Hvordan skal vi sikre at innføringen fører til mer læring hos elevene?
 • Har de ansatte på skolen nødvendig kompetanse?
 • Hvilke tiltak må eventuelt iverksettes for å øke kompetansen blant personalet?
 • Har skolen nødvendige ressurser og kapasitet til å iverksette og gjennomføre prosjektet?
 • Hvordan skal skolen organisere seg for å sikre en vellykket gjennomføring av prosjektet?
 • Hvordan skal læringsteknologi sees i sammenheng med skolens pedagogiske målsettinger?
 • Hvordan passer økt bruk av læringsteknologi inn i skolens visjon?

 

Dersom skolen velger å innføre en enhet per elev (1:1) på hele skolen samtidig, må skolen utarbeide en Utviklingsplan for bruk av læringsteknologi

Det er også viktig med et stort fokus på organisering, planlegging, opplæring og oppfølging. Skolen må vurdere hvilke apper og ressurser de ønsker å bruke, og sørge for at informasjonssikkerhet og personvern er i varetatt.