Tips og ressurser for digital undervisning

Team om læringsteknologi i Osloskolen

For at lærere enklere kan få svar på spørsmål om bruk læringsteknologi i undervisningen, har veilederteamet opprettet et Team: UDA-Læringsteknologi i Osloskolen.

Her finner du eksempler konkrete undervisningsopplegg og tips som du kan bruke direkte inn i klasserommet. I tillegg kan lærere kontakte veilederne direkte, og bruke samtale-funksjonen for å få svar på spørsmål og gode råd om bruk av læringsteknologi i klasserommet eller hjemmeundervisningen.

Her kan dere se en film som viser innholdet og bruksområdet for Teamet (pålogging via Office 365).

Du kan selv melde deg inn i teamet

Teams: Tips og triks til bruk

Her finner du veiledninger og korte videoer som viser deg hvordan du kan bruke Teams. Du finner også en lenke til Teams-informasjon til foresatte, som du kan videreformidle.

Referer til at det er flere ressurser på siden

Digital samhandling og fjernundervisning

Kompetansepakken fra UDIR gir støtte til skoleeiere, skoleledere og lærere i digital samhandling og fjernundervisning.

Kompetansepakken inneholder følgende temaer:

  • Tips og triks når du skal gjennomføre synkron undervisning
  • Samhandling i fjernundervisning
  • Omvendt undervisning
  • Synkron og asynkron kommunikasjon

Erfaringsdeling fra hjemmeskole – Smestad skole

Se en film med Smestad skole hvor rektor og undervisningsinspektør forteller om sine erfaringer med hjemmeskole.

Erfaringsdeling – F21

Refleksjon og erfaringsdeling fra Knut Tore Stuevold Madsbakken - IKT veileder i Osloskolen og lærer ved Fyrstikkalleen skole. Se en film hvor Knut Tore Stuevold Madsbakken deler tanker og ideer om det digitale møtet (asynkron og synkron undervisning), digital elevaktivitet og eksempler på oppgaver med lav terskel (pålogging Office 365).

Statped, hjemmeundervisning for elever med særskilte behov

Se idébank om bruk av digitale ressurser for elever med særskilte behov hvis skoler er stengt som følge av koronavirus fra Statped.

Filmer fra FIKS

FIKS er en enhet ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo. FIKS koordinerer Universitetet i Oslo sitt arbeid med den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP). FIKS står for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen.

En film om erfaringer fra og perspektiver på hjemmeskolen våren 2020. Har elevene de samme opplevelsene som lærere og hva ønsker de å ta med fra hjemmeskolen inn i skolebygget?

 
En film hvor man ser nærmere på den nettbaserte grunnopplæringen i lys av hjemmeskolen våren 2020: 
Del 1: 

Del 2:

En film hvor man ser på hvordan lærere kan arbeide med elevenes læring med digital teknologi: 

Et Webinar hvor man ser på hvordan lærere kan arbeide med elevenes læring med digital teknologi: 

På dette Webinaret satte FIKS søkelyset på hvordan standpunktvurdering våren 2020 bør gjennomføres for å sikre at det er elevenes helhetlige kompetanse som blir vurdert. Vi pekte også frem mot elevvurdering innenfor den nye læreplanen:

Her er en samleside som viser alle Webinarene fra FIKS