Tilgjengelige digitale ressurser til bruk i undervisningen

Gå direkte til temaene: 

Digitale ressurser fra lærebokforlag
Ressurser fra norske medier
Tverrfaglige ressurser
Matematikk
Naturfag
Koding
Norsk, lesing og skriving
Engelsk og fremmedspråk
Kunst og håndverk og praktiske aktiviteter
Mat og helse
Svømmeopplæring
Fysisk aktivitet
Sosial, emosjonell og faglig læring


Digitale ressurser fra lærebokforlag 

Aschehoug undervisning

Tips til fjernundervisning for 1.–13. trinn.

Brettboka

Brettboka har digitale bøker fra alle forlag, mange med innlest tale: https://brettboka.no Krever lisens. 

Hjemmeskole fra Gyldendal Undervisning

Gyldendal ønsker å hjelpe alle lærerne som nå må flytte all undervisning på nett. Her samler de alle sine  ressurser, slik at dere fritt kan benytte dem.

Kaledio

Kaleido er Cappelen Damms læreverk i norsk for barnetrinnet (1.–4. trinn).  

Ordriket

Ordriket er et norskverk for barnetrinnet. Verket legger opp til et systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene, samtidig som det fremmer leselyst og leseglede.

Salaby 

Elever og lærere har tilgang til Salaby. Flere gratis ressurser. 

Smart Bok fra Gyldendal 

Smart Bok er den digitale utgaven av Gyldendals kjente lærebøker. Noen gratis ressurser. 

Unibok

Unibok tilbyr digitale lærebøker (gratis frem til 1. oktober 2020).  


Ressurser fra norske medier

Aftenposten Junior skole 

Fri tilgang til Aftenposten Junior skole sin betaversjon. Her finner dere alt innhold fra Aftenposten Junior, artikler, podkaster, quizer og oppgaver. Lærere kan filtrere innhold på fag, tverrfaglige tema og kompetansemål. 

Elever og lærere logger seg inn her med Feide-brukeren sin: https://auth.juniorskole.no/ 

Atekst (Retriever)

Et arkiv for en stor andel norske aviser, telegram- og nyhetsbyråer og et utvalg magasiner og tidsskrifter. Her kan du søke i både riksdekkende aviser og lokalaviser, og avgrense innenfor publiseringsår og -måned, ønsket avis m.m. Verktøyet er tilgjengelig i Portalen i Skoleplattform Oslo. 

Faktafyk

Faktafyksidene er ulike magasin skrevet av og for ungdom rundt ulike dagsaktuelle tverrfaglige temaer.

Klar Tale

Klar Tale er Norges eneste lettleste nyhetsavis. Stor skrift og enkelt språk gjør avisen lettere å lese enn andre aviser. Noen artikler krever abonnement. 

NRK Skole

www.nrk.no/skole har mange ulike klipp knyttet til fag og kompetansemål. 


Tverrfaglige ressurser

Applaus Scene – kvalitetsforestillinger fra landets store teatre

Kjøp kvalitetsforestillinger fra landets store teatre og se dem digitalt. Her finnes klassikere og nye aktuelle stykker, alle med bakomfilmer og intervjuer. For de som ønsker å dykke dypere ned i forestillingene er det tilgjengelig et kompendium med analyse og oppgaver.

Se forestillingene

Apple  

Apple har flere online-ressurser som er gratis for alle. Ressursene inneholder lærerveiledninger og oppgaver man enkelt kan ta i bruk.  

 

Begynneropplæring (Sharepoint)

Sharepointsiden Begynneropplæring inneholder ressurser til god undervisning på 1.–4. trinn. Her finnes f.eks. forslag til "avstandsvennlige aktiviteter" som kan være nyttige i forbindelse med skoleåpningen. Logg på med Skoleplattform Oslo-brukeren din

Creaza 

Creaza er tilgjengelig for alle skolene i Oslo.

CyberBook / kunnskap.no

Tilgang til digitale læremidler i matematikk, norsk, engelsk, naturfag og norsk som andrespråk. Gå til kunnskap.no. Gratis prøveversjoner. 

Deichman bibliotek 

Her finnes det en rekke digitale tilbud for både store og små som kan gjøre hverdagen innholdsrik og fin. Deichman har plukket noen godbiter

Den kulturelle skolesekken (DKS) på nett

DKS samlet opptak av forestillinger og digitale undervisningsopplegg som skolene kan bruke.

Facebookgruppe for digitale lærere 

Det er opprettet en egen Facebookgruppe: Korona-dugnad for digitale lærere

Faktisk.no

Faktisk.no er en uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge. 

FIKS-UIO

FIKS ved Universitet i Oslo har laget en samleside over digitale ressurser som kan benyttes i forbindelse med hjemmeundervisning.

Filmrommet

Filmrommet tilbyr film til skoler, bibliotek og offentlige institusjoner. 

FN-sambandet

https://www.fn.no/ omhandler FN-sambandet og temaer som menneskerettigheter, barnekonvensjonen, arbeidsliv, bærekraftig utvikling, konflikt og fred, fattigdom, utvikling og befolkning. 

gruble.net

www.gruble.net tilbyr oppgaver og spill som har lav brukerterskel, er lette å forstå, morsomme å bruke og gir god læringseffekt (kopier URLen og lim den inn i egen nettleser).  

Karanteket

Nordland fylkesbibliotek har opprettet karanteket.no, som er en samleside over digitale bibliotektjenester.

klimaskolen.no

Bærekraftig utvikling kan være ett tema som egner seg å jobbe tverrfaglig med hjemmefra. Oslo kommune har samlet undervisningsressurser knyttet til tematikken på www.klimaskolen.no.

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole. 

Leksehjelp fra Røde kors 

Digital leksehjelp for elever på ungdomsskolen og videregående skole.

Leksehjelp fra Ent3R

Gratis leksehjelp for alle på ungdomsskolen og i vgs.  

Medielabben.no

medielabben.no er en praktisk læringsressurs for elever som vil lære om journalistikk, spillereglene som gjelder for redigerte medier og endringene i mediebransjen (klipp ut URLen og lim den inn i nettleseren).

Medietilsynet: Stjernekolonien

Stjernekolonien er et digitalt familiespill spesielt rettet mot barn mellom 6 og 9 år om bruk av digitale medier. 

Moava.org

Moava.org er en samling med gratis ressurser for elever, lærere og foresatte. 

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket gir nå tilgang til alt publisert materiale som finnes digitalt i Nasjonalbibliotekets samling. Denne ekstraordinære tilgangen som er ment å erstatte bibliotektjenestene i landets skoler. Ansatte og elever kan logge seg på med FEIDE

Netteleven

Netteleven.no er en nettside for grunnskolen. Her finner du læringsressurser (oppgaver, lærestoff, videoer, utskrifter mm.) som kan være nyttige for elevene i læringsarbeidet.

Nysgjerrigper

Nysgjerrigper er Forskningsrådets tilbud til barn og unge, spesielt for elever og lærere i barneskolen. De jobber for at flere skal vite hva forskning går ut på og for at flere skal få lyst til å jobbe med forskning.

Whyzo 

Flere tverrfaglige læringsopplegg er gjort gratis og tilgjengelig for alle som ønsker å bruke dem.


Matematikk

Khan Academy

Videoinstruksjoner og oppgaver i matematikk, Khan Academy på norsk for 1.–3. trinn. Engelsk side for alle årstrinn

Kikora 

Kikora er tilgjengelig for alle elever på 5-10. trinn i Osloskolen

Matematikksenteret

Matematikksenteret har mange ressurser som elever kan jobbe med hjemmefra, og som kan berike undervisningen.

Matematikksenteret – ny skolehverdag 

Matematikksenteret også har en egen side med blant annet råd om hvordan man stiller de gode spørsmålene i matematikkkundervisningen.

Matematikk.org

På Matematikk.org finner du populære mattespill som kan bidra til god læring i matematikk. Nettsiden driftes av Matematikksenteret på NTNU. 

Matematikk.net

Et nettsted for elever, lærere, studenter og foreldre i norsk skole. Her finner du også eksamensoppgaver med løsningsforslag, som kan være aktuelt for 10. trinnselever.  

Mattelist.no

På Mattelist finner du matematiske aktiviteter. Nettsiden driftes av Matematikksenteret på NTNU.

MK-X (Mattekode-X) 

MK-X er en norsk tv-serie på NRK Super. Hver episode tar for seg ulike matematikkproblemer som barna Helene, Helge, Mirja og Markus skal løse ved hjelp av ungdommer de tilkaller i mattesentralen.

Realfagsrommet i SharePoint

Hvis du vil lage undervisningsopplegg i matematikk og trenger tips, har Realfagsrommet en egen lenkesamling til ulike undervisningssider.

Realfagsrommet i SharePoint i Office365 i Skoleplattform Oslo

Bl.a. er denne siden bra: Tips til eksperimenter, quiz, fagtekster, m.m. 

Tellekorpset

Tellekorpset er en NRK-serie som leker med tall og telling, mengder og størrelser. 

Thinkmath global

Tallforståelse (tilknyttet forskningsprosjekt ved UiO). 

Variabler

Variabler er et gratis læreverk i matematikk for trinn 8–13 skrevet etter læreplanen for Fagfornyelsen i 2020. 

Videoforelesninger til matematiske emner

www.getsmart.no/no/videos har videoforelesninger til matematiske emner med tilhørende oppgaver – primært for 8.–10. trinn (lim inn URLen i egen nettleser). Videoene er gratis og åpent tilgjengelig.


Naturfag

Forskerfabrikkens ressurser

Osloprøvene i naturfag ble i år avlyst. Forskerfabrikken, som vanligvis lager prøvene, har i stedet laget ressurser som kan brukes til fjernundervisning, og laget en egen side for Osloskolens lærere. Ressursene handler om vann og bakterier, virus og DNA, og kan tilpasses ulike klassetrinn.

Naturfagsenteret

Naturfagsenteret har laget en egen side for aktiviteter som det er mulig å tilpasse til hjemmeundervisning. Her er det mange fine aktiviteter for en rekke trinn.

Realfagsrommet i SharePoint

Hvis du vil lage undervisningsopplegg i naturfag og trenger tips, har Realfagsrommet en egen lenkesamling til ulike undervisningssider. Du finner realfagsrommet i SharePoint i Office365 i Skoleplattform Oslo. Lenkesamlingen ligger i navigasjonsmenyen på øverste delen av nettsiden.

Bl.a. er disse sidene bra:


Viten.no

Naturfagsenteret har en rekke digitale undervisningsopplegg om ulike temaer for ungdomstrinnet og videregående skole på viten.no. Disse er fine å gjennomføre som fjernundervisning.


Koding

Kodeknekkerene

Kunnskapsserien «Kodeknekkerne» fra NRK egner seg godt når du skal undervise i programmering til elever på mellomtrinnet, men kan også brukes for eldre elever.

Kodesnakk (scrimba)

Kodesnakk-gruppen åpner nå sine kurs i Webprogrammering for alle norske skoler. Dette er en god digital lærersressurs for programmeringslærere.

LærKidsaKoding 

Lenke til oppgaver som kan gjøres i Scratch. Du kan velge andre programmeringsverktøy enn Scratch også. Oppleggene er ganske selvinstruerende, men har ikke filmer. 

 

Norsk, lesing og skriving

Clarify

Nettbasert digital ordbok, tilpasset barneskolenivå. Skolen kan tildele appen til iPad gjennom Lightspeed. For PC og Mac kan brukerne benytte webversjonen ved å logge på med sin Feide-bruker (SIKT-bruker).

 

Foreningen Les

Foreningen les er en ideell organisasjon. Det er et godt nettsted om litteratur og lesing rettet mot alle trinn. 

Grunnleggende norsk

Ressurser til å jobbe med grunnleggende norsk for 1.–4. trinn og 5.–10. trinn (Fagbokforlaget). 

Lesekorpset på NRK Super

Lesekorpset er en norsk serie på NRK super som skal inspirere barn til å utforske alfabetet.

Lesemester

Lesemester er en lesetjeneste som gir barn og ungdommer tilgang til e-bøker fra små og store forlag. Quiz, del med lesevenner, få lesepoeng, les med og uten lyd, ta opp og hør din egen lesestemme, automatisk leselogg. Fungerer i vanlig nettleser, på iPad og Chromebook. Gratis prøveperiode. 

Lesesenteret 

På Lesesenterets nettsider finner du undervisningsopplegg, fagartikler, tips til nettsteder, filmer, etc.

Norsksidene.no

Dette er en åpen ressurs som Globalskolen, Norsk Nettskole og Høgskulen i Volda står bak. Her finner du ressurser som inneholder både utdrag og oppgaver

Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum har en rekke digitale tjenester for barn og unge som er gratis å bruke.

Nynorsksenteret.no

Nynorsksenteret er et ressurssenter for skole og barnehage, med kurs og gratis undervisningsopplegg for både nynorsk hovedmål og nynorsk sidemål.

Ordnett.no

Digitale ordbøker på nett

Poesislam egnet for videregående (filmer og eksempler) 

På Sporet

På sporet er et forskningsbasert treningsopplegg for elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker.

Skolekassa.no

Lese- og skriveressurser for elever fra 1.–10. trinn. 

Skrivesenteret

https://www.skrivesenteret.no/ inneholder skriverammer, skriveoppgaver og ressurser og eksempler på ulike tekster/sjangere (kopier URLen og lim den inn i egen nettleser). 

Språkløyper

Språkløyper er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av Kunnskapsdepartementet. 

Tempolex bedre lesing

Hensikten med «Tempolex bedre lesing» er å hjelpe elever med å automatisere bokstav-lyd forbindelsen, øve inn lyderingsprinsippet og automatisere avkodingen av stavelser og ord. Lisensbasert. 


Engelsk og fremmedspråk

Alphablocks

Alphablocks er en BBC-serie som kan hjelpe barn å lære å lese (YouTube-film).

Fremmedspråksenteret

Her finner du blant annet tips og undervisningsopplegg for engelsk og fremmedspråk på barnetrinnet. Tipsene og oppleggene er forankret i Læreplanene for engelsk og fremmedspråk og tenkt som inspirasjon og supplement til eksisterende læreverk.

Gyldendal explore

Gyldendal explore er et engelsk læreverk fra Gyldendal for 1.–7. trinn. Gratis prøveperiode.   

LearnEnglish Kids

learnenglishkids.britishcouncil.org/ er er en nettside fra The British Council. Her finner du gratis online spill, sanger, historier og aktiviteter for barn (kopier URLen inn i egen nettleser).

News in levels

Verdensnyheter for elever på ulike nivåer

Stairs online

Engelsk for 1.–7. trinn fra Cappelen Damm. 

Teaching ideas

Teaching ideas er en britisk nettside som inneholder tusenvis av gratis ideer om klasseromsaktiviteter, nedlastbare ressurser, visningsbilder og annet pedagogisk innhold som lærere kan bruke. 


Kunst og håndverk + praktiske aktiviteter

khdele.no

Fem universitet og høyskoler knyttet til grunnskolelærerutdanningen deler sine undervisningsfilmer innenfor faget kunst og håndverk

Filmer fra YouTube: 

Oversikt over ulike apper for kreativitet og animasjon

Mat og helse

Geitmyra matkultursenter for barn bidrar med undervisningsopplegg i mat- og helsefaget. Her finner dere undervisningsopplegg for 4.–6. trinn i mat og helse med tverrfaglige koblinger til matte og naturfag.

Noen av oppleggene inneholder oppskrifter, andre kun teorioppgaver og smaking eller matlaging basert på de råvarene elevene finner i skap og kjøleskap hjemme. Alt materialet er til fri benyttelse på skolene. Kontakt matkultursenteret ved Kristine Svenningsen, hvis dere har noen spørsmål til de ulike oppleggene. 

Svømmeopplæring

Selv om svømmehallene er stengt kan man gjøre mange vanntilvenningsøvelser hjemme som kan bidra positivt til svømmeopplæringen. Norges Svømmeforbund har satt opp forslag til aktiviteter man kan gjøre hjemme uten tilgang til basseng.


Fysisk aktivitet

Barn og ungdom bør være i variert fysisk aktivitet med moderat til hard intensitet i minimum 60 minutter hver dag. Bevegelsesaktiviteter som lek, dans og bevegelse til musikk, idrett, friluftsliv, transport som gange, friluftsliv og fysisk aktivitet ved transport som å gå, sykle eller å bruke sparkesykkel er noen eksempler hvor barn og unge er aktive. Husarbeid som vasking og støvsuging kan også bidra til at man holder seg i bevegelse fremfor å sitte i ro.

Motoriske ferdigheter og fysiologisk kapasitet påvirker barn og ungdoms selvbilde og deltakelse i sosiale aktiviteter, med påfølgende betydning for utvikling av sosial kompetanse. Å være i aktivitet regelmessig er viktig for mental helse, kognitiv utvikling og læring. 

For at fysisk aktivitet skal være en del av hverdagen over tid er det viktig å velge en bevegelsesaktivitet som oppleves motiverende. Hva som kan være motiverende behøver ikke å knyttes til alder. Inspirasjon kan finnes mange steder. Her er et eksempel fra Youtube til øvelser som kan utføres av alle aldersgrupper på liten plass.

Her finner dere forslag til fysisk aktivitet som kan utføres hjemme: 

1.–4. trinn og 5.–7. trinn

Fysisk aktivitet i denne aldersgruppen bør i større grad baseres på spontan og lystbetont aktivitet. Mye aktivitet skjer normalt sett i sosialt samspill med andre barn. Dette gjør at fysisk aktivitet alene hjemme kan føles kunstig. Her er noen forslag til aktiviteter og ressurser som kan være til hjelp. 

Active smarter kids (ASK)-basen inneholder mange aktiviteter som også kan knyttes til undervisning i skolefag. Her er et forslag til en øvelse som kan gjøres på egenhånd hjemme.

Andre ressurser er:


Forslag til aktivitet som kan gjøres hjemme uten digitale hjelpemidler er:

 • Hinderløype, over sofa og andre hindere som finnes hjemme
 • Balansetrening, som å stå på et bein mens man gjør andre ting som å pusse tenner
 • Hode, skulder, kne og tå
 • Gå/hoppe/hinke i trapper, opp og ned av sofa/seng
 • Hjelpe til med husarbeid


Ressursene under 8.–10. trinn + vg1-vg3 kan også brukes til 5.–7. trinn, men elevene i denne aldersgruppen må i større grad ha veiledning i bruk av ressursene.

8.–10. trinn + vg1–vg3

 • Appen Styrk! kan lastes ned i APP Store og Google Play
  • Her finner du et utvalg på ti ulike styrkeøvelser som kan utføres alene. Med disse øvelsene trener du de store og viktigste muskelgruppene i kroppen. Øvelsene er nivåtilpasset til lett, middels og tung belastning. Videoene viser både øvelsesteknikk og muskelbruk. Du finner også treningsprogram og treningstips. For at videoene på appen skal fungere må du ha tilgang til internett. Appen er utviklet av Diabetesforbundet.
 • Skadefri finnes som app og egen nettside på www.skadefri.no
  • Uavhengig av om du bruker app eller nettside kan du velge øvelser tilpasset den idretten eller kroppsdelen som du ønsker å trene for. Etter at du har valgt idrett eller kroppsdel finner du et ferdig treningsopplegg for tre ulike vanskelighetsgrader. Appen er utviklet av senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole. 

Sosial, emosjonell og faglig læring

"Bare du" fra HelseNorge

Hjelp til å endre helsevaner og livsstil. Finn gode hverdagsråd eller prøv apper og verktøy som gjør det lettere å få det til.

Dagbok i BookCreater

Lag dagbok i Book Creator. Dette eksempel laget av lærer på Bryn skole, Viktoria Angelika Skjøldt. Her er det rom for variasjon tilpasset alder og tema. Læreren kan evt. forberede spørsmål og bruke det som en logg.

Lesetips fra Redd Barna

Lesetips som fremmer refleksjon om trygt og godt skolemiljø

Livsmestring

Korte filmer fra NRK skole med kort fortalt om ulike temaer innenfor livsmestring, for eksempel hjernens utvikling, plagsomme tanker, viljestyrke. 

Psykososial omsorg ved en pandemi

psykososialberedskap.no er en ressursside om psykososial ivaretakelse ved en pandemi. 

RVTS Øst har laget denne nettressurser om psykososial ivaretagelse og beredskap. Siden er oppdatert for å tilpasses dagens alvorlige situasjon, med digitalt informasjons- og undervisningsmateriell bestående av artikler, powerpodinter mm. Den vil fortløpende bli oppdatert i tiden fremover. 

Undervisningsopplegg om psykisk helse

Organisasjonen Voksne for Barn har laget undervisningsopplegg for barneskole, ungdomsskole og videregående som kan brukes på Verdensdagen for psykisk helse. Opplegget er tilpasset en skoletime og tar utgangspunkt i årets tema Gi tid.

Raushetsbingo

Dette kan være en gruppeoppgave for klassen. Læreren bestemmer hvem som skal være på grupper. De skal møtes i en videochat på Teams, Facebook eller lignende, og spille bingo. 

Hvilke oppgaver elevene skal gjøre kan være opp til lærere, f.eks: 

 • Gjennomfør en samtale om følgene tema…….
 • Gjennomfør en samtale på engelsk
 • Leseoppdrag: Gjenfortell hva boken handlet om
 • Leseoppdrag: Elevene leser en tekst og forbereder spørsmål til teksten. Hjelper hverandre med å finne svar.
 • Presentasjon av selvvalgt tema: Dinosaurer, fotball, hester e.l.

 

Forslag til skoleaktiviteter som også er sosiale

 • En på gruppa forbereder oppdraget. Oppdrag om å hente ting å vise frem. Førstemann. For eksempel: Hent en pute! Finn et par hvite sko! 
 • Snakk sammen om hverdagen hjemme.
 • Spør hverandre hvordan det går? Hva gjør de for å underholde seg. Gi hverandre tips.
 • Skriv ned et hyggelig brev til en i gruppa. Lærer bestemmer hvem. Les det høyt for eleven!
 • Læreren deler ut en bingo. Snakk om hva du har gjort hittil. Del ideer med hverandre.


Forslag til alternative lekser

 • Fortell noen hvor mye de betyr for deg
 • Rydd rommet ditt. Sorter ting du ikke trenger lengere. Kanskje du kan gi de til noen som trenger det?
 • Se en svart–hvitfilm
 • Be foreldrene dine sette på en sang de hørte på da de var unge. Dans sammen.
 • Gjør en oppgave hjemme som ingen har bedt deg om.
 • Snakk med en voksen om gamledager
 • Hvis du skulle funnet opp noe nytt, hva skulle det vært? 


Intervju en annen elev 

Forbered spørsmål til intervju av en elev eller flere i klassen. Ring klassekameraten og gjennomfør intervjuet.