Særskilt språkopplæring og nyankomne elever – hjemmeundervisning

Det kan være spesielt vanskelig å nå barn som har dårlige språkferdigheter og som har foreldre med dårlige språkferdigheter dersom det er hjemmeundervisning.

Kommunerevisjonen pekte i sin rapport på det er viktig at alle foresatte og elever får tilstrekkelig informasjon, også de med minoritetsspråklig bakgrunn og de med lav eller ingen digital kompetanse (Kommunerevisjonen Rapport 11/2020 Beredskap og håndtering under koronautbruddet).

Mange elever som får tilbud om særskilt språkopplæring er i stor grad avhengig av undervisningsgruppen for å klare å følge med i opplæringen. De ser hva andre elever gjør og bruker det aktivt i opplæringssituasjonen.

Om koronaviruset på flere språk og et utvalg nettressurser

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har på sine nettsider samlet informasjon om koronaviruset på flere språk som kan deles med elever og foresatte. I tillegg har de samlet et utvalg nettressurser som elever kan jobbe med på egen hånd mens de er hjemme fra skolen.

Nettressursene finner du her

Fjernundervisning av nyankomne elever

Hjemmeskole og nettundervisning kan være spesielt utfordrende for nyankomne elever og deres foresatte på grunn av begrensede norskferdigheter og varierende erfaring med bruk av digitale hjelpemidler.

Her finner du tips fra NAFO til hvordan man kan gi fjernundervisning til denne elevgruppen.

https://nafo.oslomet.no/wp-content/uploads/2020/03/Tips-fjernundervisning-nyankomne.pdf

Kilde: https://nafo.oslomet.no/wp-content/uploads/2020/03/Tips-fjernundervisning-nyankomne.pdf