Hovedseksjon

Vold og trusler i skolen 2021

Siden 2019 har antall skoler som har registrert en eller flere hendelser økt, 134 skoler i 2021, 135 skoler i 2020 og 107 skoler i 2019.

Det er også omtrent like mange ansatte som i fjor som rapporterer om at de ble utsatt for en eller annen form for vold eller trusler, 1176 ansatte i 2021 og 1177 ansatte i 2020.

Det er registrert 3576 hendelser mot ansatte i Osloskolen i 2021, mot 3099 hendelser i 2020 og 4840 i 2019.

2020 og 2021 vært preget av pandemi

Rapporten gir bare en oversikt over antall rapporterte hendelser, og ikke noen forklaringer på hva som ligger bak tallene.

Men både 2020 og 2021 har vært preget av pandemi. Skolene har hatt perioder med hjemmeopplæring og klasser har blitt delt inn i mindre kohorter, som sammen med andre smittverntiltak kan ha påvirket antall hendelser.

Flest hendelser i spesialskoler, spesialgrupper og tilrettelagt opplæring

Som tidligere år er det flest hendelser per ansatte i spesialskoler, spesialgrupper og tilrettelagt opplæring. I 2021 var det omtrent 1 av 4 meldte hendelser fra en spesialskole for elever med utfordringer innen autismespekteret.

I ordinære skoler er det vanligvis 1–3 elever i alderen 6–12 år som står for de fleste hendelsene. I 2021 ble 362 av hendelsene mot ansatte registrert som svært alvorlige, som er en økning fra 2020 (289) og nedgang fra 2019 (592). 21 hendelser ble meldt til Arbeidstilsynet og 26 hendelser ble politianmeldt.

Ansatte utsatt for vold og trusler

2021

  • Antall ansatte: 1176
  • Antall hendelser: 3576

2020

  • Antall ansatte: 1177
  • Antall hendelser: 3099

2019

  • Antall ansatte: 1629
  • Antall hendelser: 4840

2018

  • Antall ansatte: 1383
  • Antall hendelser: 4071

2017

  • Antall ansatte: 1164
  • Antall hendelser: 3170

Rapporten om vold og trusler er en del av kunnskapsgrunnlaget i Utdanningsetatens arbeid med å sikre et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte.