Vold og trusler i skolen 2020

Rapporten gir ikke svar på hvorfor antall rapporterte hendelser er gått ned, men pandemien kan forklare noe av nedgangen i fjor. Skolene har hatt perioder med hjemmeopplæring og klasser har blitt delt inn i mindre kohorter, som sammen med andre smittverntiltak kan ha bidratt.

– Pandemien har gjort 2020 til et spesielt år for skolene, og mindre kohorter og de andre smitteverntiltakene kan ha gitt de ansatte en mer oversiktlig situasjon når det gjelder vold og trusler. Dette må vi se undersøke nærmere, for å se hva vi kan ta med oss videre når vi legger koronatiden bak oss, sier Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten.

2020 var det 1177 ansatte som ble utsatt for en eller annen form for vold eller trusler. Dette er en nedgang fra 2019. Det er registrert 3099 hendelser mot ansatte i Utdanningsetaten i 2020, mot 4840 hendelser i 2019. Samtidig har flere skoler enn i fjor registrert en eller flere hendelser, 135 skoler i 2020, mot 107 skoler i 2019.

Det er fremdeles flest hendelser per ansatte i spesialskoler, spesialgrupper og tilrettelagt opplæring, selv om spesialgruppene opplevde den største prosentvise nedgangen siden i fjor.

I ordinære skoler er det vanligvis 1–3 elever i alderen 6–12 år som står for de fleste hendelsene. I 2020 ble 592 av hendelsene mot ansatte registrert som svært alvorlige. Tre hendelser ble meldt til Arbeidstilsynet og 14 hendelser ble politianmeldt.

Rapporten om vold og trusler er en del av kunnskapsgrunnlaget i Utdanningsetatens arbeid med å sikre et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte.

Ansatte utsatt for vold og trusler

2020

  • Antall ansatte: 1177
  • Antall hendelser: 3099

2019

  • Antall ansatte: 1629
  • Antall hendelser: 4840

2018

  • Antall ansatte: 1383
  • Antall hendelser: 4071

2017

  • Antall ansatte: 1164
  • Antall hendelser: 3170

Kontakt 

Her finner du oversikt over pressekontakter