Hovedseksjon

Vold og trusler i skolen 2019

Forside Vold og trusler mot ansatte Årsrapport 2019

Rapporten om vold og trusler er en del av kunnskapsgrunnlaget i Utdanningsetatens arbeid med å sikre et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte.

–Alle i Osloskolen har rett til et trygt og godt arbeidsmiljø. Ansatte skal ikke stå alene, men få støtte fra skoleledelsen, kolleger og oss som skoleeier. Selv om tallene bekymrer, setter jeg pris på at flere rapporterer om hendelser. Åpenhet og tillit er avgjørende for at vi skal kunne ta tak i problemene, sier Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten.

Det er flest hendelser per ansatt i spesialskoler, spesialgrupper og tilrettelagt opplæring, men her har antall hendelser gått ned sammenlignet med 2018. I ordinære skoler er det vanligvis 1–3 elever i alderen 6–12 år som står for de fleste hendelsene. I 2019 ble 592 av hendelsene mot ansatte registrert som svært alvorlige. Fire hendelser ble meldt til Arbeidstilsynet og 46 hendelser ble politianmeldt.

Fra før har etaten en rekke tiltak knyttet til læringsmiljøet, både en veiledningstjeneste til skolene innen læringsmiljø, bistand til å jobbe med HMS knyttet til vold og trusler, og en rekke kompetansehevingstiltak. Likevel er det et stort behov for å lykkes bedre i arbeidet mot vold og trusler.

Derfor startet Utdanningsetaten i 2019 et omfattende arbeid med å kartlegge årsaker til at situasjonene oppstår, hvordan situasjoner kan håndteres bedre og hva som kan gjøres for å sikre god oppfølging av ansatte og elever etter en hendelse. Prosjektet vil gi sine endelige anbefalinger 15. august i år.

–Jeg vet allerede nå at anbefalingene fra prosjektet vil være viktige og gode, og vi vil følge dem opp i høst. Vi må gi skolene en mer omfattende verktøykasse i møte med elever som utfordrer oss, og vi må ha mer kompetanse. Samtidig skal støtten vi i Utdanningsadministrasjonen gir, bli mye mer samkjørt, enhetlig og målet er at all støtte vi gir oppleves nyttig for skolene. Jeg ser fram til vi har alt dette på plass, arbeidet starter nå, sier Gerhardsen. 

Omorganiseringen av Utdanningsadministrasjonen våren 2020 har også som mål å samordne og profesjonalisere støttesystemet til skolene på dette området.

Ansatte utsatt for vold og trusler: 

2019

  • Antall ansatte: 1629
  • Prosent: 9,8
  • Antall hendelser: 4840

2018

  • Antall ansatte: 1383
  • Prosent: 8,8
  • Antall hendelser: 4071

2017

  • Antall ansatte: 1164
  • Prosent: 7,6
  • Antall hendelser: 3170

Pressekontakter i Utdanningsetaten

Se oversikt over pressekontakter