Vil høre ansattes erfaringer og råd om vold og trusler i skolen

Lærere på personalrommet

På workshopen vil ansatte som har erfaring med vold eller trusler i skolen, gi Utdanningsetaten råd og innspill.

Temaer som vil bli diskutert

  • Hvorfor og hvordan skjer vold og trusselhendelser i skolen.
  • Hva trenger ansatte som står i krevende situasjoner på skolene.
  • Hvordan kan vi forebygge og håndtere vold og trusselhendelser på en bedre måte.

Alle ansatte har mottatt en invitasjon via Skoleplattform Oslo. Den blir avholdt mandag 3. februar på Folkets hus. 

Workshopen er en del av et større arbeid for et trygt og godt arbeids- og læringsmiljø i Osloskolen. Målet er å finne hvordan Utdanningsadministrasjonen kan gi bedre støtte til skolene og ansatte.

Workshopen er nå fulltegnet.