Hovedseksjon

Vanlige fraværsregler i videregående opplæring

Gjeng med ungdom sitter i solen.

De grunnleggende smittevernreglene om at man skal holde seg hjemme når man er syk gjelder fortsatt, og elever i videregående skole må levere legeerklæring hvis fraværet ikke skal telle på fraværsgrensen.

Fraværsgrensen er satt til 10 prosent. Skolen din kan gi informasjon om hva det betyr for deg.

Les mer om fraværsreglene her.

Hvis du er nærkontakt

Hvis du er nærkontakt til en med covid-19, er det ikke lenger karanteneplikt, men det er anbefalt at du tester deg. Du kan komme på skolen så lenge du føler deg frisk, og så lenge helsevesenet ikke har anbefalt noe annet.

Les om karanteneregler her