Hovedseksjon

Vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse

Illustrasjon med lege og pasient

Tidligere har vi gitt vaksinen til elever på vg3, men det er anbefalt å gi vaksinen til elever på vg1. Det betyr at vi må gjennomføre et engangsløft med vaksinering av to ekstra årskull, og at alle elever vil få tilbud om vaksine dette skoleåret.

Vi starter vaksineringen av elevene på vg3 og vg2 i september, og elevene på vg1 vil få tilbud om vaksinen i februar.

Skolehelsetjenesten organiserer vaksineringen for elevene, og vi sender ut informasjon om praktiske informasjon og tidspunkt.


Smittsom hjernehinnebetennelse

Ungdom i alderen 16-19 år har høyere forekomst av meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) enn andre aldersgrupper, og dette gjelder spesielt russ.

FHI anbefaler vaksinasjon i god tid før russefeiring eller annen tilsvarende aktivitet. Beskyttelsen varer i ca. 5-10 år, og vaksinasjon i begynnelsen av videregående skole vil gi beskyttelse også i russetiden.
Les mer om vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse på FHI sine sider.