Hovedseksjon

Utfordrende planlegging i en by i vekst

Skolebehovsplan 2016-2026

Skolebehovsplanen er på høring fra 22.05 til 19. 06. 

Skolebehovsplan 2016-2026 høringsbrev (PDF)

Skolebehovsplan 2016-2026 høringsutkast (PDF)

Skolebehovsplan 2016-2026 vedtatte og planlagte prosjekt (PDF)

 

Høringssvar sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no.

 

Store variasjoner i befolkningsprognosene

Nye befolkningsprognoser viser stabil vekst på bynivå, men det er store variasjoner på områdenivå i forhold til tidligere år. Dette gjør planlegging av skolekapasitet utfordrende. Framskrivingene fra 2015 angir en langt sterkere vekst i indre by enn tidligere. Utdanningsetaten foreslår derfor flere nye skoler i årets plan. Samtidig videreføres alle tidligere vedtatte utbyggingsprosjekter til tross for nedgang i elevtallene for ytre by.

 

Nye tiltak i grunnskolen

  • to helt nye grunnskoler på Voldsløkka og i Hoff-/Skøyenområdet,
  • erstatning av Mortensrud og Vestli skoler med nybygg
  • utvidelser av Hasle og Brannfjell skoler

 

Nye tiltak i videregående skole

  • én ny videregående skole med helse- og oppvekstfag
  • utvidelse av Edvard Munch videregående skole og Fyrstikkalléen skole