Unntak fra krav om legeerklæring

VGS-elever

Unntaket gjelder ut skoleåret

Unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær gjelder

  • fra 4. mars og ut skoleåret 2019/2020
  • for fraværsgrensen i videregående
  • for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående

Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. 

Fra skolestart høsten 2020 gjelder de vanlige kravene til dokumentasjon igjen.

Bakgrunn

Bakgrunnen for unntaket er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset.

Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner. Derfor har Kunnskapsdepartementet besluttet et unntak fra dokumentasjonsreglene for elever.