Tips til svømmeopplæring utendørs

Elevene på Nordstrand skole lærer om livredning ute.

Film 1: Opplæring i livredning utendørs

Elevene får opplæring i livredning utendørs hvor de blant annet lærer om baderegler, forlenget arm, livredningshopp og sideleie.

Film 2: Svømmeopplæring utendørs

I denne filmen har elevene svømmeopplæring ute. Elevene på filmen er trygge i vannet og opplæringen foregår derfor i dypt vann. 

NB: Denne filmen mangler foreløpig teksting, men vil bli tekstet etterhvert.

Støtte og veiledning

Ta kontakt med Thomas Bach Bernås (fagkonsulent i kroppsøving), for støtte og veiledning til svømmeopplæring utendørs. Du kan enten kontakte ham på telefon 96091824 eller e-post thomas.bach.bernas@ude.oslo.kommune.no