Hovedseksjon

Teknologi i praksis på Vollebekk skole

Assisterende rektor Nina Rygg tester skolens VR-briller

Det nye klasserommet legger til rette for bruk av Virtual Realty, 3D-printing, programmering, video- og bilderedigering, foto og spill i undervisningen.

– Vi har tidligere tatt teknologien inn i klasserommet ved å bruke læringsbrett. Nå kommer dette rommet i tillegg, forklarer Nina Rygg.

Teknologirommet er blant annet utstyrt med en rekke datamaskiner, spillmaskiner, VR-briller, 3D-printer og green screen, i tillegg til områder tilrettelagt for diskusjon og samarbeid.

– Rommet blir et supplement, som skal integreres i det som vi tenker på som tradisjonell undervisning. Vi tror mange elever vil ha stort læringsutbytte av de mulighetene rommet gir, utdyper den assisterende rektoren.

Digital kreativitet og produksjon på 8. trinn

Per i dag har Vollebekk skole, som åpnet i 2017, kun 1.–2. trinn. Fra neste skoleår får skolen også 3. trinn og ungdomstrinn. I første omgang skal teknologirommet primært brukes til valgfag på 8. trinn. I faget "Digital kreativitet og produksjon" skal elevene få mulighet til å designe, teste og produsere egne ideer ved hjelp av ulike teknologiske verktøy.

– Andre skoler tilbyr valgfag i teknologi på videregående. Vi mener at det er viktig å begynne med dette allerede på ungdomsskolen, sier lærer og IKT-ansvarlig ved skolen, Daniel Hedblom – som sammen med lærer Håvar Eidslott skal undervise i valgfaget. 

– Hvis du som elev har en idé, skal du ha mulighet til å utvikle den videre, utdyper Nina Rygg.

– Det skal være gøy å være kreativ, skyter Hedblom inn.

I tillegg til valgfag for 8. trinn skal rommet etterhvert også benyttes til flere fag og for flere trinn.

– Vi ønsker for eksempel å ta rommet i bruk i engelsktimene, for der har vi en lærer som allerede har kompetanse på feltet. Vi ser for oss at rommet kan være nyttig å bruke på alle trinn, også for spesialelever. Det er i utgangspunktet ingen begrensninger. Vi starter rolig og tester oss frem, sier Rygg.

August 2018 kan elevene på Vollebekk ta det nye teknologirommet i brukAugust 2018 kan elevene på Vollebekk ta det nye teknologirommet i bruk. 

– Må tørre å prøve

Selv om skolen har utstyret på plass fra skolestart, har de ikke alle svarene klare.

– Vi må tørre å ikke ha alle svarene med en gang. Samtidig må vi ha læringsutbytte i fokus. Elevene lærer på forskjellig vis, de har forskjellige styrker og kvaliteter. Vi tror at det å legge opp undervisningen på en litt annen måte i noen fag, kommer til å være veldig motiverende for elevene – ikke minst for de elevene som står i fare for å droppe ut.

– Det at elevene har spill som interessefelt, kan vi nytte oss av i undervisningen. Det blir en annen måte å vekke interessen for faget på, sier Daniel Hedblom.

Hedblom legger vekt på at bruk av dataspill på skolen egentlig ikke er noe nytt.

– Spill i skolen har jo egentlig vært brukt helt siden PCen kom, men det er først nå at spillene har blitt så virkelighetstro. Istedenfor å søke etter fakta på internett, kan elevene for eksempel bevege seg rundt i antikken i et spill, se hvordan det ser ut og lære av dette.

Assisterende rektor Nina Rygg og IKT-ansvarlig Daniel Hedblom
Assisterende rektor Nina Rygg og IKT-ansvarlig Daniel Hedblom gleder seg til at elevene skal ta det nye teknologirommet i bruk.

Tar utgangspunkt i spill for å dekke læringsmål

Elevene skal ikke benytte typiske læringsspill – hvor målene allerede er satt – men kjente spill som de gjerne spiller på fritiden.

Hedblom forklarer:
–Ta for eksempel spillet "This war of mine", som foregår i en post-apokalyptisk verden. Her kan vi få gode diskusjoner rundt etikk og moral. Hvis det er mangel på mat og medisiner, hvilke valg tar du? Stjeler du fra andre for selv å overleve?

Tanken er at elevene først spiller sammen eller hver for seg, deretter legger læreren til rette for refleksjon og diskusjon rundt de valgene de har tatt.

Hedblom trekker også frem andre spill, og forklarer hvordan læreren kan ta utgangspunkt i spill for å dekke læringsmål:
– Ta for eksempel spillet Assassins creed. Her kan læreren ta utgangspunkt i læringsmål om antikken for 5. trinn, og så kan hele klassen dra på utflukt sammen.

– Tradisjonell tenkning rundt spill og gaming er jo ofte litt negativ. Nå er det imidlertid blitt så stor kvalitet på de spillene som er laget, slik at elevene lærer masse av å bruke dem, sier Nina Rygg.

Hedblom og Rygg legger vekt på at teknologi og spill kan bidra til mer læring hos elevene ved at lærerne får mange flere verktøy å ta av.

– Det blir lettere å eksperimentere og differensiere undervisningen, forklarer de.

– Vi ser også for oss stor grad av samarbeid. Det er mange oppgaver som elevene må løse i par. Vi tror at det kommer til å stimulere læringsmiljøet, fordi elevene får et annet utgangspunkt å diskutere faget ut fra. De må hjelpe hverandre for å løse oppgavene, for eksempel hvis de skal gi hverandre instruksjoner for å løse en oppgave. Da må man stole på hverandre.

Kan være sosialt utjevnende

Vollebekk skole ligger i Bjerke bydel ved Vollebekk t-banestasjon.

– Fordi vi er plassert i en del av byen hvor det er veldig store økonomiske forskjeller blant elevene, har skolen en viktig sosialt utjevnende rolle, sier Rygg.

– Vår tanke er derfor at uavhengig av hva slags teknologiske verktøy elevene har hjemme, skal de få en mulighet til å oppnå samme teknologiske kompetanse på skolen.

På sikt ønsker skolen også å bruke rommet for å bygge opp et kveldstilbud i samarbeid med bydelen – et sted hvor elevene kan komme og spille, og være sosiale, fremfor å dra til byen.

– Vi ønsker å gi dem alternativer til å henge i byen og muligheter i nærmiljøet, sier Nina Rygg. –Vi er opptatt av at alle elevene skal ha mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv.

Alle spill skolen bruker følger anbefalte aldersgrenser. Spill som i utgangspunktet har en høyere aldersgrense er dermed tilpasset, slik at innholdet passer elevenes alder.  

Assisterende rektor Nina Rygg tester skolens VR-briller
Nytt teknologirom på Vollebekk