Praktisk informasjon for foresatte og ansatte

Illustrasjon

Du kan også lese våre råd og føringer til ledere i Osloskolen om blant annet bemanning, økonomi, oppfølging og smittevern og så videre.

Eksamen for elever er avlyst

 • Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020.
 • Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.
 • Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske.
 • Kunnskapsdepartementet ser på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen.

Hvem kan møte på skolen

 • Nå er det viktig å forhindre spredning av smitte. Det betyr at så få som mulig skal være på skolene. Det gjelder både elever og ansatte.
 • Følg med på denne oversikten over hvilke elever som får tilbud om tilsyn. Den blir oppdatert om det er noe nytt.
 • Elever som ikke har utbytte av undervisningen hjemme får ikke et tilbud inntil videre. 
 • Hvis dere er bekymret for hjemmesituasjonen til elevene, ta kontakt med skolen eller barnevernet.

Elever som får hjemmeundervisning

Fysisk aktivitet

 • Vi anbefaler at alle har fysisk aktivitet hver dag.
 • Det er helt i orden å møte enkeltelever for å gå en tur eller for en samtale, så lenge dere følger rådene for smittevern.

Aktivitetsskolen (AKS)

 • Aktivitetsskolen (AKS) er også stengt, så lenge skolen er stengt.
 • Foreldre slipper å betale for barnehage og AKS/SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet.
 • Oslo kommune ber om at foresatte betaler de fakturaer som allerede er sendt ut. Fratrekk for stengte dager vil gis på kommende fakturaer. De som av økonomiske grunner ikke kan betale, bes om å ta kontakt med bydelen sin.

Lærlinger, praksiskanditater og lærebedrifter

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon til lærlinger, praksiskandidater og lærebedrifter under koronautbruddet våren 2020. Se punktet Lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater. 

Smitte/karantene

 • Hvis skolen settes i karantene, skal ingen elever eller ansatte komme på skolen. 
 • Bydelen må få beskjed, slik at elever med spesielle omsorgsbehov ivaretas av dem.
 • Er noen på skolen smittet, skal skolen ta kontakt med personen og be om samtykke til å varsle nærkontakter.
 • Hvis skolen ikke får samtykke må det likevel sendes ut varsel til  de personer som anses som nærkontakter. Informasjonen skal da gis på klasse- eller trinn nivå uten bruk av navn. Les mer om nærkontakter.

Lønn for ansatte

 • Ansatte i Osloskolen får lønn, selv om de er hjemme. Det er ikke aktuelt med permitteringer nå.
 • Kan ansatte som er hjemme med barn ikke ha hjemmekontor, gis rett til omsorgspenger, mest kjent som «hjemme med sykt barn-dager». NAV har lagt ut informasjon om dette på sine sider.
 • Ansatte kan nå bruke egenmelding i 16 dager. Dette er for å avlaste fastlegene.