Skolene er åpne for 1.–4. trinn og Vg2 og Vg3 på yrkesfag

Bjølsen skole

Både skole og AKS åpnet igjen for elevene på 1.–4. trinn mandag 27. april. Skolen åpnet også for yrkesfagelever på Vg2, og for elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole. 

Elever på 5.–7. trinn, ungdomstrinnet og elever i videregående skal fortsatt være hjemme og få undervisning hjemmefra. 

Skoleåpning på 1.–4. trinn 

Slik blir skolehverdagen i Oslo

Les informasjon til foreldre om åpning av skolen for 1.–4. trinn (Udir)

Les informasjonen på flere språk (Udir) 

Fortsatt hjemmeskole for eldre elever  

Elever på 5.–7. trinn, ungdomstrinnet og elever i videregående skal fortsatt være hjemme og få undervisning hjemmefra. Noen elever på 5.–10. trinn kan komme på skolen. Les hvilke elever dette gjelder

Yrkesfagelever på Vg2, og elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole, får undervisning på skolen fra og med 27. april. 

Elever i voksenopplæringen får undervisning hjemmefra. 

Ta kontakt med skolen din hvis du har spørsmål.  

Eksamen for elever er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige eksamener på 10. trinn og i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Privatisteksamen skal gjennomføres. 

Lærlinger, praksiskandidater og lærebedrifter

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon til lærlinger, praksiskandidater og lærebedrifter under koronautbruddet våren 2020. Se punktet Lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater under Opplæring.