Språkmektig med Sommerskolen Oslo

Elever eksperimenterer på kurset Science in English.

Koke, blande, filtrere og vente. Forhåpentlig er det dannet vakre, blå krystaller av kobbersulfat-blandingen til neste dag på Sommerskolen Oslo.

Naturfag på engelsk

Elevene på kurset Science in English fordyper seg i naturfaglige emner og lærer samtidig mer engelsk. 

– Kurset er kjempemorsomt. Det er bra å lære både naturfag og engelsk på samme tid, sier Annabelle, som skal begynne i 9. trinn på Skøyenåsen skole. Det er første gang hun går på Sommerskolen Oslo.

– Vi gjør mange forsøk og lærer mange nye ord, supplerer Louise, som skal opp i 9. trinn på Stasjonsfjellet skole.

Gjennom sommerskoleuka gjør de ulike eksperimenter i kjemi og fysikk og lærer mer om forskningsmetoder. All undervisning foregår på engelsk, og de 28 ungdomsskoleelevene kan dermed starte et nytt skoleår med mange nye fagtermer i ermet.

Annabelle og Louise synes de engelske lærerne er veldig dyktige.

– De snakker og forklarer mye, og lærer bort på en morsom måte.

Kurset har gitt 14-åringene smaken på undervisning på engelsk, og begge kan tenke seg å dra på utveksling i løpet av videregående skole eller senere studier.

Kjør debatt!

Lenger bort i gangen leder lærer Jack en debatt om legalisering av narkotiske stoffer. Elevene fra videregående skoler i Oslo har fått 90 minutter på seg til å innhente fakta og bakgrunnsstoff og bygge opp argumenter henholdsvis for og mot. I paneldebatten utfordres de til å argumentere, begrunne og uttrykke seg på engelsk.

– Det er vanskeligere enn jeg hadde sett for meg, sier Srishti, som skal begynne på Vg1 studiespesialisering på Nydalen vgs til høsten. Hun valgte kurset Keep it up! Improve your English – with English teachers, for å styrke engelskkunnskapene sine.

– Jeg tenker at å kunne engelsk godt er en styrke både nå og i fremtiden. Jeg har lyst til å studere medisin, og da er det lurt å kunne engelsk hvis jeg skal samarbeide med andre leger. Men også i dagliglivet og i sosiale medier er det behov for gode engelskkunnskaper, fremholder Srishti.

Gjennom uken snakker elevene kun engelsk, debatterer ulike tema og lærer mer om britisk kultur og samfunnsliv.

Attraktive sommerjobber

Naturfagslærerne Adam og Sophie er strålende fornøyd med sommerjobben med de norske ungdommene:

– De norske elevene er veldig dyktige til å anvende fagkunnskapene sine. Vi var litt usikre på hvordan nivået kom til å være, men elevene utfordrer oss, og vi legger lista høyere for hver dag, sier Adam.

Å jobbe som lærer i Sommerskolen Oslo er populært blant engelske lærere. Over 130 lærere fra Tech First UK søkte om å jobbe en uke i Oslo i sommer. 12 av dem ble valgt etter intervjuer.

I år deltar 200 osloelever fra 6. trinn til Vg3 på kurs med engelske lærere i Sommerskolen Oslo. Hovedmålet er å styrke elevenes muntlige ferdigheter.

Flere bør studere i utlandet

Byrådet i Oslo ønsker at flere osloelever skal ta utdanning utenlands, og onsdag besøkte byråd Tone Tellevik Dahl elevene på Sommerskolen Oslo sammen med Espen Barth Eide, visegeneralsekretær i FN og tidligere utenriksminister.

– Språkkunnskap og erfaring fra å bo og leve i et annet land vil være en fordel for deres fremtidige karrierer i et stadig mer globalisert samfunn, oppfordret Barth Eide.

Les mer om Barth Eides besøk til Sommerskolen Oslo (nab.no) 

Fremmedspråk i Sommerskolen Oslo 2017

I år har Sommerskolen Oslo tilbud om 11 kurs i fremmedspråk for elever fra 3. trinn og ut vgs. Vi tilbyr kurs i engelsk, tysk, fransk, spansk og kinesisk. Til sammen hadde 1 815 elever fremmedspråk som 1. prioritet når de meldte seg på kurs i år, og alle fikk plass.