Søknadsfrist for lån og leie av skoler neste halvår

Årvoll skole

Frivillige organisasjoner, lag, foreninger og grupper med tilhørighet i Oslo kan låne eller leie lokaler av Osloskolen

Priser finner dere her

For å søke om lån eller leie av lokaler ved skoler, må du kontakte den aktuelle skolen og sende inn søknadsskjemaet nedenfor. Søknadsfristen er 1. november (med unntak av skolene i pilotprosjektet Meråpen skole).

Du finner søknadsskjema på Oslo kommunes nettside

Disse kan låne skoler gratis:

 • Frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo som:har tiltak rettet mot skoleelever, som deltar i skolekorps, kor, teatergrupper, dansegrupper og idrettsgrupper
 • har idrettstiltak for barn og unge under 25 år
 • er godkjente opplysningsorganisasjoner
 • lokallag av barne- og ungdomsorganisasjoner med tiltak til barn og unge under 25 år
 • har byomfattende tiltak for barn og unge under 25 år som primærformål, herunder også barn og unge som undervises i morsmål
 • Idrettslag med treningsgrupper for psykisk utviklingshemmede uansett alder.

Der det organiseres tiltak med alderssammensatte grupper må minst 90 prosent av deltakerne være under 25 år.

 

Pilotprosjektet Meråpen skole

Skolene i prosjektet Meråpen skole har ulike romstyper som kan leies/ lånes. Det er alt fra aulaer, møterom, musikkrom til gymsal. 

Det gjelder:

 • Haugen skole
 • Lusetjern skole
 • Marienlyst skole
 • Mortensrud skole
 • Vahl skole
 • Veitvet skole
 • Årvoll skole

Oslo kommune ønsker å teste ut nytt søknadsskjema for lån av skoler i forbindelse med pilotprosjektet Meråpen skole. Syv skoler har derfor utsatt søknadsfrist til 20. november. 

Nytt søknadsskjema for pilotskolene blir tilgjengelig på Oslo kommunes nettsider fra 1. november 2019. Søknadsfristen for semesterlån/leie for disse skolene er 20. november 2019.