Søkertallene til videregående skole og læreplass er klare

Fem videregåendeskoleelever

Du finner tallene på Oslo kommunes nettside.