Søker pilotskoler til prosjektet Hjertesone – tryggere skolevei

Hjertesoner

I skoleåret 2018/2019 skal hjertesoner piloteres på to skoler i Oslo. Målet er at opplevd sikkerhet og trygghet ved gåing og sykling til skolen skal forbedres.

Hjertesone er et prosjekt som hjelper til å få mindre biltrafikk rundt skolen, og gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Det går ut på å skape bilfrie områder rundt skolene, og sikre trygge og attraktive skoleveier.

Les brevet som er sendt til alle skoler (PDF)

Søknadskjema (PDF)

Les mer om hjertesoner her (PDF)

Fremdrift i prosjektet

Fristen for å søke om å bli pilotskole for prosjektet Hjertesone – tryggere skolevei er 19. oktober 2018.

Utdanningsetaten vil i samarbeid med Undervisningsbygg og Bymiljøetaten velge to pilotskoler innen 1. november 2018.

Etter at pilotskolene er valgt ut, skal tiltaksplan for aktuelle tiltak utarbeides av skolene/FAU innen 31. desember 2018. Tiltakene skal gjennomføres innen 31. mai 2019.