Søk på spennende lærerstillinger i Osloskolen

Osloskolen søker flere lærere

Lærere som starter i Osloskolen får delta i gode faglige felleskap på skolen sin, og Utdanningsetatens har et stort og bredt kurstilbud for lærere som vil utvikle seg faglig. Utdanningsetaten holder blant annet et eget kurs om hvordan forebygge og håndtere mobbing. Her får deltakerne gode verktøy i det å jobbe med konkrete mobbesaker.  Både nyutdannede lærere, og lærere som er veiledere for nyutdannede, deltar på dette kurset.
– Jeg valgte dette kurset fordi jeg mener det å forebygge mobbing er viktig. At skolen jobber godt med dette er avgjørende for at elevene skal trives på skolen, sier kursdeltaker Nina Strøm fra Nøklevann skole.

Lærere på kurs om hvordan forebygge og håndtere mobbing.

Kurs for veiledere

I Osloskolen holdes det kurs for veiledere som har ansvar for å følge opp nyutdannede lærere som starter på skolen deres. Nina Strøm er en slik veileder.
– Dette er min første gang som veileder, og jeg synes det er kjempespennende å veilede de nye lærerne, og se at de har nytte av tipsene jeg gir dem, forteller hun.
Veilederne er lærere eller ledere som har som oppgave å løfte nye lærere faglig, og å gjøre dem trygge i rollen som lærer. Utdanningsetaten har satt opp en egen kursrekke for veilederne, hvor de selv setter sammen en pakke av kurs, som gir dem god kompetanse til å fungere godt som veiledere.  Nina Strøm er svært fornøyd med årets kursrekke.
– Det er valgt gode temaer for årets kursrekke. Det er givende å gå på kursene, sier hun.   

Les mer om alle mulighetene du får som lærer i Osloskolen her