Hovedseksjon

Søk økonomisk støtte til 17. mai-arrangement

17. mai-illustrasjon

Formålet med støtteordningen er å stimulere til økt aktivitet og antall innslag i byen. 

Hva kan få støtte?

Dere kan søke om støtte til gjennomføring av arrangement og innslag lokalt ved en skole eller i en bydel, hvor målgruppen primært er barn og unge. Målet er å gi innbyggerne i Oslo gode opplevelser.

Dere kan også søke om støtte til gjennomføring av arrangement og innslag i byen eller på tvers av bydeler.

Hvem kan søke?

Alle kan søke, men arrangement primært rettet mot barn og unge vil bli prioritert.

Les mer her: https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/stotte-til-17-mai-arrangementer/