Slik blir skoletilbudet frem til påske

Illustrasjon.

Fra 17. mars blir det hjemmeopplæring for 5.–7. trinn i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand, og hjemmeopplæring for ungdomstrinnet i hele Oslo.

Alle andre grunnskoler viderefører rødt nivå. 

Elever med særskilte behov og elever med foresatte i samfunnskritiske yrker skal ha et tilbud på skolen. Byomfattende spesialgrupper og spesialskoler holder også åpent.

Aktivitetsskolen (AKS) holder stengt i hele påsken.

Du får mer informasjon fra skolen din.