Slik blir skolehverdagen i Oslo

Barn hopper paradis.

Både skole og AKS åpner igjen for elevene på 1.–4. trinn mandag 27. april. Skolen åpner også for yrkesfagelever på Vg2, og for elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole. 

Elever på 5.–10. trinn, Vg1 og studieforeberedende Vg2–Vg3 fortsetter med hjemmeskole på digitale plattformer inntil videre. Barn opptil 12 år av foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn kan fremdeles komme på skolen. Ta kontakt med skolen din om du har spørsmål.  

Barn i risikogruppene, og barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, vil få fjernundervisning.  

Slik blir det på skolen 

Det er viktig at barn får gå på skolen, og oppleve mest mulig vanlig hverdag.

Elevene skal i utgangspunktet ha de samme fagene og det samme antallet timer som tidligere. Elever som har rett til spesialundervisning, skal så langt det er mulig fortsatt få dette.  

Noe vil likevel være annerledes. Vi skal fremdeles forsøke å ha god avstand til hverandre, som ellers i samfunnet. Vi kommer også til å ha mer uteskole enn før. Dette gjelder i vanlige skoletimer og på AKS.  

Undervisningen vil foregå i mindre grupper, med faste voksne tilknyttet de ulike gruppene. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra. Elevenes skolemiljø vil fortsatt være i fokus.    

På videregående skole vil yrkesfagelevene få opplæring både på skolen og som hjemmeundervisning. Undervisning i programfag og yrkesfaglig fordypning YFF blir i hovedsak på skolen, mens fellesfagene fortsetter som hjemmeundervisning.  

Vasking av hender og vasking av utstyr 

Det viktigste tiltaket mot smitte vil være at barna vasker hendene ofte og grundig. Alle skolene vil ha faste rutiner for når elevene skal vaske hendene sine, og elevene vil lære gode rutiner for håndvask.  

Skolene har innført ekstra renhold. Vi skal vaske utstyr vi bruker jevnlig, for eksempel nettbrett og pulter.  

Hvis barnet ikke føler seg bra 

Hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, for eksempel med feber eller hoster, skal barnet ikke komme på skolen. Dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. 

Vi tar kontakt med foreldrene hvis et barn blir dårlig mens han/hun er på skolen.  

Foresatte og andre, som har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal ikke følge barna til skolen. 

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen 

Skolene prøver å ta imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben. 

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem.  
Barna bør få omgå andre barn på fritiden, men da gjerne leke ute. 

Friminutt 

Skolene skal legge til rette for at smittevernrådene også følges i friminuttene og andre aktiviteter. Dette kan bety at gruppene har friminutt til ulike tidspunkt. 

Matpakke på skolen og AKS 

Alle elever må ha spist frokost før de kommer på skolen eller til morgen-AKS. Elevene må også ha med egen matpakke til lunsj og til AKS på ettermiddagen. Det vil ikke bli servert felles mat. Dere skal ikke betale matpenger på AKS så lenge matpakkeordningen gjelder.  

Åpningstider  

Det kan være andre åpningstider på skolen og AKS enn vanlig, for å hindre at for mange samles på en gang.

For foreldre med samfunnskritiske jobber kan elevene fortsatt være på skolen mellom kl. 07.30–17.00. 

Nærmere informasjon om oppstart kommer på skolens nettsider.