Eksamen for 10. trinn og videregående er avlyst

Elever i gang

Dere kan lese mer her på Utdanningsdirektoratets nettside.