Skolene i Oslo stenger

Illustrasjon

Alle skoler og barnehager blir stengt fra torsdag 12. mars klokken 18.00. Periodene barnehagene og skolene vil holde stengt er forlenget til 27. april. 

Det blir en gradvis og kontrollert gjenåpning fra 27. april av:

 • grunnskoler for 1. til 4. trinn fra 27. april
 • aktivitetsskolen (AKS) fra 27. april
 • videregående skoler fra for elever i Vg2 og Vg3 på yrkesfaglige utdanningsprogrammer 27. april.

Skolene skal fortsatt gi de andre elevene et opplæringstilbud hjemme og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre. Dette gjelder elever på 5. - 7. trinn, ungdomstrinnet og elever i videregående.

Vedtaket gjelder: 

 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Voksenopplæring
 • Barnehager
 • Aktivitetsskolen 

Skolen er likevel åpen for noen elever

Skoler skal sørge for tilbud til barn med foreldre i definerte kritiske samfunnsfunksjoner, og barn med særlige behov. Gjelder det deg, kan barnet møte opp på den vanlige skolen sin.

Opplæring hjemmefra 

Elever og foresatte har kontakt med sin skole om opplæring hjemmefra. 

Fravær

Elevene vil ikke få registrert fravær så lenge skolene er stengt, og de følger opplæringen skolen har lagt opp. 

Oppdatert informasjon og råd til befolkningen 

Vi vet ikke nå hvor lenge skolene vil holde stengt, og eller hvordan eksamensperioden vil bli. Vi vil informere dere underveis og så snart vi har ny informasjon.   

Har du spørsmål?

Vi har forståelse for at mange har spørsmål nå. 

 • Foreldre og elever: Ta kontakt med skolen din.
 • Lærere og andre ansatte i Osloskolen: Ta kontakt med din nærmeste leder.
 • Rektor: Ta kontakt med Utdanningsetaten.