Skolene åpner for alle trinn

Apalløkka skole

Følg med på skolens nettside, og meldinger fra egen skole for informasjon om hvilken dag elevene starter.

Skolen bestemmer selv hvilken dag elevene på 5.–9. trinn og Vg1 og Vg2 starter, men alle skal starte senest onsdag 13. mai.

Skolene gleder seg til å ta i mot elevene, og gjør alt de kan for å følge smittevernsreglene.

Det vil være forskjellig hva slags tilbud skolene vil gi, og det kan bli endringer i timeplanene fra hva elevene er vant til. Dette skyldes at skolene er ulike, det er ulikt hvor mange ansatte de har, de har forskjellige uteområder, forskjellige rom og ulik størrelse. De vil derfor tilpasse tilbudet slik at de kan følge smittevernsreglene.

1.–4. trinn skal møte på skolen på mandag som vanlig.

Her kan du lese smittevernsveilederen for skolene

Her finner du informasjon til foreldre på flere språk (Udir)