Hovedseksjon

Skolehagen - historisk læringsarena for fremtiden

Jente i åkeren

I skolehagen har elevene mulighet til å lære ved å gjøre. Her kan de kultivere jorda, dyrke grønnsaker og høste frukt. Læreplaner i Kunnskapsløftet dekker flere fag og områder hvor skolehagen kan benyttes.

 

Starte opp med skolehagedrift

Skoler som ikke allerede har skolehagevirksomhet oppfordres til å ta saken opp i aktuelle fôra for å komme i gang. Dersom skolen ønsker å starte opp med skolehagedrift, kan også skolehageleder Tore Faller kontaktes for å drøfte muligheten for  ny aktivitet eller gjenopptakelse av tidligere virksomhet. Alle skoler som tilrettelegger for drift i egen skolehage kan søke om driftsmidler for inntil 2000 kroner.

 

Hvor er skolehagene?

I dag er det nærmere 30 skolehager som drives og brukes av rundt 40 skoler i Oslo. Se oversikt over skolehagene og hvilke skoler som benytter den enkelte skolehage. Geitmyra er den største skolehagen og er dessuten hovedbase for skolehagevirksomheten.

Målsettingene med de kommunale skolehagene i Oslo er blant annet å:

 • Gi elevene kunnskap om naturen Utvikle elevenes evne til å oppleve og glede seg over naturen
 • Utvikle elevenes evne til å føle ansvar, respekt og forståelse for dyre- og planteliv i naturen
 • Utvikle elevenes engasjement i naturvern og miljøforebyggende tiltak
 • I tillegg skal skolehagene bidra til økte kunnskaper i tverrfaglige emner, basiskunnskaper om matens opprinnelse og videreføring av kulturarven.

 

Aktivitetsskolen og skolehagen

I følge rammeplan for Aktivitetsskolen skal skolene gjennomføre aktiviteter innen ulike målområder, deriblant ”natur, teknikk og miljø” og ”mat og helse”. Skolehagene passer godt til aktiviteter knyttet til disse målområdene.

For ytterligere informasjon kan Tore Faller, leder for Oslo kommunale skolehager kontaktes på 22 38 25 20

Skoler med skolehager

 • Bolteløkka: del av Geitmyra skolehage.
 • Bolteløkka AKS: del av Geitmyra skolehage.
 • Bryn: skolehage i Teisenveien.
 • Bygdø kongsgård.
 • Gamlebyen: skolehage ved skolen.
 • Grefsen: skolehage ved skolen.
 • Grünerløkka: del av Geitmyra skolehage.
 • Huseby: skolehage ved skolen.
 • Høybråten: skolehage i Bekkevoldveien.
 • Høyenhall AKS: skolehage ved skolen.
 • Ila: del av Geitmyra skolehage.
 • Kampen: skolehage ved skolen.
 • Lambertseter: skolehage ved skolen.
 • Lilleborg: del av Geitmyra skolehage.
 • Linderud AKS: del av Brobekk skolehage.
 • Lusetjern: skolehage ved skolen.
 • Lutvann: skolehage ved skolen.
 • Lønnebakken: del av Geitmyra skolehage.
 • Majorstuen: del av Geitmyra skolehage.
 • Manglerud: skolehage ved skolen.
 • Maridalen: skolehage ved skolen.
 • Marienlyst: del av Geitmyra skolehage.
 • Munkerud AKS: Nordstrand skolehage.
 • Nordre Aker: del av Geitmyra skolehage.
 • Nordstrand AKS: Nordstrand skolehage.
 • Nordtvet AKS:  del av Brobekk skolehage. 
 • Nordvoll; del av Geitmyra skolehage.
 • Ruseløkka: Hengsenga skolehage.
 • Rustad: skolehage ved skolen.
 • Rødtvet AKS: skolehage ved skolen.
 • Sagene: del av Geitmyra skolehage.
 • Skøyen: skolehage ved skolen.
 • Smestad: skolehage ved skolen.
 • Stig: skolehage ved skolen.
 • Sykehusskolen i Oslo: skolehage ved skolen.
 • Toppåsen AKS: skolehage i Lusetjerndalen.
 • Trasop: skolehage ved skolen.
 • Tåsen AKS: del av Geitmyra skolehage.
 • Ullevål: del av Geitmyra skolehage.
 • Ullevålsveien: skolehage ved skolen.
 • Vahl: del av Geitmyra skolehage.
 • Vestre Aker: del av Geitmyra skolehage.
 • Voksen: skolehage ved skolen.
 • Østensjø: skolehage ved skolen.
 • Oslo Montesorri: del av Geitmyra skolehage.
 • St. Sunniva: del av Geitmyra skolehage.
 • Høyskolen i Oslo: del av Geitmyra skolehage.