Skolebygg i Oslo – utvikling og endring

Bjølsen skole

Utdanningsetaten i Oslo arbeider nå med rundt 50 rehabiliterings- og nybyggprosjekter for skoler i hele byen. Det er flere prosjekter som er utsatt eller blir forsinket ut fra opprinnelig plan av ulike årsaker.

I noen prosjekter viser tilstanden på skoleanlegget seg å være bedre enn først antatt, og derfor er prosjektet utsatt for å frigi tid og ressurser til de prosjektene som haster mer. For andre prosjekter er forsinkelsen forårsaket av omfattende prosesser.

Les mer om de berørte skolene på Oslo kommunes nettsider