Resultatene fra nasjonale prøver er klare

Elever i klasserom

Rundt 18 000 elever i 5., 8. og 9. trinn har gjennomført de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk denne høsten. I dag er resultatene offentlige. Årets nasjonale prøver ble gjennomført i en periode med økende smitte i Oslo, og mange skoler har meldt om en utfordrende prøveperiode med mange ansatte og elever i karantene.

– Lærerne i Oslo har jobbet hardt under helt spesielle omstendigheter. Det viktigste de nasjonale prøvene viser er at lærerne har gjort en kjempejobb over år, og også lykkes med å drive godt læringsarbeid under korona, sier direktør Marte Gerhardsen.

Oslo har mange på høyeste mestringsnivå

Både på 5., 8. og 9. trinn presterer en større andel av elevene i Oslo enn i resten av landet på høyeste mestingsnivå. I lesing presterer om lag 30 prosent av elevene på 5. trinn i Oslo på det høyeste mestringsnivået, og på 8. og 9. trinn presterer om lag 19 prosent på høyeste mestringsnivå. Vi ser det samme mønsteret også i resultatene for regning og engelsk.

Andel elever som gjennomfører nasjonale prøver i Oslo er noe høyere i år enn i fjor. Det er noen flere elever som ikke har deltatt fordi de har vært syke eller ikke tilstede på skolen, men samtidig er færre elever fritatt i år. Det henger sannsynligvis sammen med koronasituasjonen.

Samtidig som en stor andel presterer høyt, har Oslo gått ned ett skalapoeng i lesing på 5. trinn og ett skalapoeng i regning på 9. trinn. Det ser ut til å være guttenes resultater som går mest ned i årets prøver. Guttene har for eksempel gått ned to skalapoeng i lesing på 5. trinn.

 

Oppfølging av prøvene

– Vi vet at lesing er noe av det viktigste for å lykkes på skolen i alle fag. Disse resultatene gir oss viktig kunnskap om elevenes læring, og vi vil følge dem opp både i hvert enkelt klasserom og på overordnet nivå, sier direktør Marte Gerhardsen.

På hver skole bruker lærerne resultatene til å følge opp elevene, som en del av underveisvurderingen. Skolen bruker også resultatene til å finne styrker og utfordringer som hele skolen skal jobbe videre med. På kommunalt nivå tas resultatene opp med hver enkelt skole, og resultatene analyseres for å finne ut hvor det er viktig å sette inn tiltak framover.

Flere tall på udir.no

Du kan lese mer om resultatene og finne flere tall her