Rekkefølgen i barnetoget på 17. mai

17. mai tog Karl Johan.

Østensjø skole markerer 100 år i år, og får derfor æren av å gå som nummer 1 i barnetoget i år. Til sammen er det i år 119 skoler som har meldt seg på barnetoget.

På Oslo kommunes nettsider får du oversikten over rekkefølgen for alle skolene som deltar i barnetoget.

Barnetoget starter opp fra Akershus festning klokka 10:00.

Barnetoget er for elever som går på grunn- eller videregående skole i Oslo, både kommunale og private. Skolene avgjør hvilke trinn som skal delta. Det er ikke anledning for publikum å slutte seg til toget underveis. Oslo har ikke et eget russetog.

På Oslo kommunes nettsider finner du både oversikt over rekkefølgen i barnetoget, oppstillingsplasser, kart over barnetoget, program for 17. mai, oppløsingssteder for barnetoget, informasjon om festkonserten og annen informasjon om dagen.