Pusser opp kunst og håndverk

Lærere sløyd

– I dag skal vi lage et skrin i bjørk, hvor vi gjærer hjørnene og finerer etterpå. Skrinet kan vi gjøre avansert med låsemekanismer og mye detaljer, eller vi kan gjøre det enkelt. Det gjør at denne oppgaven kan brukes for elever på alle trinn. Vi skal lære mer om materialvalg og noen nye teknikker, sier Brynjulf Bjørkeng.

Snekkermester, tretekniker, produktdesigner, teknisk tegner og faglærer i snekkerfaget på Skedsmo. 

Farahnaz Sadeghi som er faglærer i design og redesign ved Ellingsrud skole forteller at hun kommer fra et sted hvor det ikke var sløydundervisning i oppveksten. 

– Jeg syns det er fantastisk å jobbe med tre. Elevene i dag er så gode på det digitale, men det å jobbe med noe konkret er noe helt annet, og noe som de ofte ikke har erfaring med. Det er godt for utviklingen av hjernen deres å jobbe med tre, sier Farahnaz. 

– Vi har satt i gang dette kurset fordi vi vil styrke de praktisk-estetiske fagene, sier fagkonsulent Irene Brodshaug fra Utdanningsetaten. 

– Vi tester ulike typer kurs for å styrke kompetansen hos lærerne, og gi dem flere pedagogiske verktøy. Elevene skal lære mer og få økt motivasjon. Dette kan også bidra til at flere elever vurderer å velge yrkesfag i fremtiden.  

– Vi jobber med håndverk, og der er det mye praktisk matematikk, slik at elevene både lærer grunnleggende ferdigheter og utvikler andre sider av seg selv i de praktisk estetiske fagene, fortsetter hun. 


– Dette er en styrking av de praktisk-estetiske fagene, sier fagkonsulent Irene Brodshaug fra Utdanningsetaten. 

Styrking av praktisk estetiske fag

De praktisk-estetiske fagene skal styrkes og fornyes. Utdanningsetaten har etablert ulike kurs som skal inspirere og gi nye pedagogiske verktøy til lærere i kunst- og håndverksfag i 2019. Kursene er veldig populære blant kunst og håndverkslærerne. Dette kurset, som var det første i kursrekka “En ny håndverksvei” var fulltegnet på et par minutter.  

På kurset fikk oslolærerne lære om materialer og teknikker, de fikk prøve maskiner som er i ferd med å bli vanlige på skolene, og de fikk høre hvordan digitale hjelpemidler kan brukes i håndverksopplæringen.  

Agneta Stave er lærerspesialist i kunst og håndverksfag og jobber på Grefsen skole.

– Det er viktig at vi får faglig påfyll og tips til nye detaljer innenfor faget. Vi har god erfaringsdeling oss imellom mens vi er her. Som lærer er man ofte alene, og det er ikke så ofte man får anledning til å bli inspirert på denne måten. Her får vi veldig praksisnære eksempler og innhold til mange timers undervisning. Derfor er jeg glad for dette kurset, sier hun.

– I dag har jeg for eksempel lært mye om liming; å bruke riktig tid og trykk, bruke strykejernet til slik at limingen blir helt riktig, forsetter hun entusiastisk.

To kursrekker

Skoleåret 2018/2019 tilbys to kursrekker for kompetanseutvikling i kunst og håndverksfaget. Dette er gratis for skolene.

Kursrekka "En ny håndverksvei" er først ut, og går over fem kvelder. Dette kurset er tilrettelagt for grunnskolelærere som har en del kompetanse fra før.

Våren 2019 tilbys også basiskurs i håndverk for grunnskolelærere og ansatte i AKS. Kursene er en del av større satsning i Osloskolen – for å styrke de praktiske og estetiske fagene, og for å styrke koblingen mellom grunnskolen og yrkesfag.

Satsningen er et samarbeid mellom Utdanningsetaten og foreningen "en ny håndverksvei " med initiativtager Andras Hidas og lærere på Skedsmo vgs.