Hovedseksjon

Osloskolen markerer Pride i juni

Pride hjerte flagg

Bruk gjerne regnbueflaggene for å markere at alle mennesker er likeverdige, uavhengig av hvem de elsker eller hva slags kjønnsidentitet de har. Dette er verdier Osloskolen stiller seg bak.

Hvorfor markerer Osloskolen Pride?

I Osloskolen skal det være plass for alle. Skolen skal være et trygt sted der alle skal føle seg sett og inkludert i fellesskapet. Skolen skal formidle kunnskap og fremme holdninger som sikrer at alle elever behandles likeverdige, og at ingen blir utsatt for trakassering og mobbing. Derfor oppfordrer vi skolene til å være med å feire mangfold og inkludering.

Markering av mangfold går rett inn arbeidet med den nye læreplanen. Menneskeverd er en av seks verdier som skal prege opplæringen. Dette er vår måte å vise at det er hjerterom i alle klasserom.

Hvordan markerer Osloskolen Pride? 

  • Vi oppfordrer skoler til å flagge med regnbueflagg i juni. Spesielt i uken før skoleslutt og under Oslo Pride 18. til 27. juni.
  • Skolene har fått en ide-bank med undervisningsopplegg, som de kan velge å bruke i undervisningen for å sette fokus på inkludering og mangfold. Blant annet har Bogstad skole brukt Minecraft som et læreverktøy til å lære om skeiv historie. 
  • Pride-parade lørdag 25. juni. I år deltar Osloskolen med egen parole i Oslo Pride: Osloskolen for alle- elsk hvem du vil.

Delta i Pride-paraden

Pride-paraden går av stabelen lørdag 25. juni. I år deltar Osloskolen med egen parole: Osloskolen for alle – elsk hvem du vil.

Alle som føler en tilhørighet til Osloskolen er velkomne til å delta i toget under Osloskolens parole. Enten det er elever, søsken, foresatte eller ansatte. Elever i grunnskolen kan ikke delta uten en ansvarlig voksenperson. Paraden er i sommerferien, og det er selvfølgelig helt frivillig å delta. Oppmøte er kl. 12.00 i Grønlandsleiret. Vi aksepterer ikke alkohol eller rus blant deltakere som går under Osloskolens fane. Invitasjon er sendt til alle skoler og du finner mer informasjon om Oslo Pride sine nettsider.