Populære digitale veiledere

Veileder Knut viser lærere læringsteknologi

–Mange av kompetansemålene i fagfornyelsen avhenger av at skolene tar i bruk læringsteknologi, forklarer Sofie Marie Aarnes.

Hun er en av Osloskolens veiledere for bruk av læringsteknologi. Teamet består av sju lærere fra ulike skoler. Sammen bidrar de til å øke den digitale kompetansen i Osloskolen.  

–Vi hjelper skolene med å bygge kompetanse innad på skolen, forteller veileder Knut Madsbakken.  

Med de nye læreplanene får teknologi og utvikling av digital kompetanse en mer fremtredende rolle. Dels støtter veilederne skoleledelsen i å lage planer, dels holder de kurs for lærere. I tillegg gir de opplæring til ressurslærere på skolene, og hjelper til med å lage og gi tilbakemelding på undervisningsopplegg.   

–Det viktigste vi gjør er å bevisstgjøre lærerne på mulighetene med nettbrett og læringsteknologi. Skolene må finne gode måter å gi elevene den kompetansen de trenger, forklarer Vegard Egner. 

Osloskolens veiledere for bruk av læringsteknologi

Osloskolens veiledere for bruk av læringsteknlogogi: Sofie Marie Aarnes (f.v.), Eirin Sørlie Sørensen, Aid Sand, Caroline Løwe Ødegaard, Lise Marie Arnesen, Knut Madsbakken og Vegard Egner (Foto: Kjersti Rustand)


Fra tilnærmet 0 til 42 000  

Stadig flere skoler i Oslo innfører nettbrett i undervisningen. I 2015 var det nesten ingen Osloskoler som brukte nettbrett i klasserommene, i dag er antallet nettbrett over 42 000. 

–Læringsteknologi handler om alt fra nettbrett og PCer, til roboter, microbits, skriveprogrammer og spill i undervisningen, forteller Caroline Løwe Ødegaard.    

– Det er ikke et skille mellom vanlig teknologi og læringsteknologi, det er bruken av teknologien som er avgjørende. Alle spill og apper kan være læringsteknologi, men det trenger ikke å være det, forklarer Sofie Marie Aarnes. 

–Det er pedagogikken som ligger bak, som er viktig. Det digitale verktøyet skal ikke overstyre pedagogikken, fastslår Caroline Løwe Ødegaard. 

Skoler som ønsker å bruke mer læringsteknologi i undervisningen, kan søke om hjelp av veilederteamet. I år hjelper veilederne mellom 25–30 skoler.  

–Hva må til for at læringsteknologi skal fungere godt på en skole?  

–Lærerne, svarer Lise Marie Arnesen kontant.  

Hun understreker at det er opp til læreren hvordan nettbrettet blir brukt.  

–Det gjelder å vite når teknologien skal brukes og når den ikke skal brukes, utdyper Vegard.  

–Overordnet del av fagfornyelsen fokuserer på at vi skal gjøre elevene våre i stand til å fungere godt i samfunnet. Digitalisering er blitt en stor del av hverdagen vår. Da trengs selvfølgelig lærerne, fortsetter Vegard Egner.   

–Også handler det om målrettet ledelse, skyter Knut Madsbakken inn.   

–Og planer. Vi må ikke glemme at det er de pedagogiske prinsippene som styrer, sier Caroline Løwe Ødegaard.  

Født digitale?  

Bruken av læringsteknologi i klasserommet må alltid ha elevenes læring som mål. Nettbrett og PCer skaper ikke i seg selv god læring.  

Vegard er tydelig på at læreren fortsatt er den viktigste ressursen:  

–Elvene tror ofte de er født digitale, men de er ikke det. De er gode på områder de synes er morsomme, men det å sette teknologien i en større, faglig sammenheng, det er vanskelig. Læreren er den viktigste ressursen vi har, erklærer Vegard Egner.  

–På hvilken måte kan bruk av læringsteknologi bidra til bedre læring for elevene?  

–Du får større muligheter inne i klasserommet. Og så får du trent på ferdigheter som elevene trenger senere i livet, sier Caroline Løwe Ødegaard. 

–I tillegg er det lettere å tilpasse undervisningen, forteller Eirin Sørlie Sørensen.  

Argumentene er mange: Det er enklere å skape variasjon i undervisningen, elevene kan vise kompetanse på ulike måter, de som trenger mer støtte eller å få lest opp oppgavene kan få det, mens elever som trenger flere utfordringer samtidig kan få det.   

–Det blir lettere for læreren å nå over hele spekteret. Det er jo en av de utfordringene lærere ofte strever med; å strekke til, sier Caroline Løwe Ødegaard.

Veilederne Aid og Eirin gir lærerne gode tips til bruk i klasserommet

Veilederne Aid og Eirin gir lærerne gode tips til bruk i klasserommet (Foto: Kjersti Rustand)


–Fortsatt viktig å skape ting med hendene

Veilederne mener alle skoler i en eller annen grad bør gi elevene mulighet til å bruke læringsteknologi.  

–Hvis man har en god plan og ledere som hjelper lærerne til å bli trygge i klasserommet, bør man absolutt ta det i bruk på skolen, mener Eirin Sørlie Sørensen.   

Samtidig er de tydelige på at det krever mye jobb:  

–Skolene må være klar over hvor mye innsats det krever å ta i bruk læringsteknologi. Det krever at ledelsen rydder plass for å få til en implementering av 1:1 i klasserommet. Det gjør seg ikke selv, forklarer Knut Madsbakken.  

–Er det noen ganger vi definitivt ikke skal bruke læringsteknologi? 

–Vi må passe på at nærheten og samtalene med elevene ikke forsvinner bare fordi vi bruker læringsteknologi. Nærheten til elevene er viktig. Nettbrett kan ikke erstatte den gode samtalen, sier Vegard Egner.  

–Også er det viktig at elevene fortsatt får skape ting med hendene, for eksempel i sløyd og i kunst og håndverk. Det gir mestringsfølelse. Vi må bruke teknologien der den er hensiktsmessig – der hvor vi ikke har et alternativ som er bedre, avslutter Caroline Løwe Ødegaard.

Osloskolen har 57 500 PCer, 3 000 MACer og 42 000 nettbrett. Og ikke minst: Om lag 10 000 lærere. 

Veileder som veiledere lærere i Minecraft
Veileder Caroline viser programmering