Osloskolen lanserer Skolemelding

Osloskolen lanserer Skolemelding

I appen kan du:

  • Motta og svare på meldinger fra læreren
  • Sende melding til læreren
  • Motta varsler når du får nye meldinger
  • Logge inn med firesifret kode

Appen er en del av Osloskolens meldingsverktøy i Skoleplattform Oslo. Du kan fortsatt logge inn i Skoleplattform Oslo på en PC eller nettbrett for å lese og sende meldinger der, eller få meldingene videresendt til e-post.