Osloforeldre svært fornøyd med Aktivitetsskolen

To jenter lener seg ut av vindu. Lager grimaser.

– Det er svært hyggelig at foreldre i Osloskolen er så fornøyd med aktivitetsskoletilbudet, men det er forbedringspunkter. Vi skal gjøre Aktivitetsskolen enda bedre for elevenes faglige og sosiale utvikling. Det er kvalitetsforskjeller mellom skolene, og dette skal vi følge opp, sier direktør Astrid Søgnen.

Brukerundersøkelsen skoleåret 2017–2018 viser at Aktivitetsskolen har god kvalitet. Tilfredsheten med aktivitetsskoletilbudet i Osloskolen er høyere enn noen gang tidligere. Gjennomsnittlig tilfredshet med tilbudet vurderes av de foresatte til 4,0 av 5 poeng, hvor 4 indikerer «høy grad» av tilfredshet.

Det er fremdeles store forskjeller mellom aktivitetsskolene. Skolene som får best resultater vurderes gjennomgående høyt på alle områdene det blir stilt spørsmål om.

Aktivitetsskolens bidrag til faglig utvikling vurderes lavt i forhold til andre områder i undersøkelsen. Samtidig har dette området hatt den mest positive utviklingen sammenlignet med forrige undersøkelse. Siden første undersøkelse ble gjennomført i 2010–2011 har de foresattes vurdering av spørsmålet økt med hele 20 prosent.

– Vi har mange flinke ansatte og skoleledere som arbeider godt med utviklingen av aktivitetsskoletilbudet i Osloskolen. Stadig bedre kompetanse hos de ansatte bidrar til å heve kvaliteten og utjevne forskjeller i tilbudet, sier Astrid Søgnen.

Brukerundersøkelse for aktivitetsskolen i Oslo våren 2018 (PDF) 

Funn fra Brukerundersøkelsen 2017–2018:  

  • Faglig utvikling: Foreldrene mener at Aktivitetsskolen bidrar til elevenes faglige utvikling i større grad enn før.
  • Trivsel og trygghet: Aktivitetsskolen tilbyr et miljø der de foresatte opplever at sine barn i stor grad trives og er trygge.
  • Sosial utvikling: Foreldrene oppfatter Aktivitetsskolen som en arena som bidrar til elevenes sosiale utvikling.
  • Imøtekommende ansatte: Foreldrene mener at Aktivitetsskolen har imøtekommende ansatte som gir god informasjon om aktivitetsskoletilbudet, og har god dialog med de foresatte.

Foreldre ved alle de 106 grunnskolene som tilbyr kommunal aktivitetsskole til sine elever har svart på undersøkelsen. Totalt har det kommet inn 16 320 svar, og svarprosenten i årets undersøkelse er på 69 prosent.