Osloelevene gjør det godt i norsk, matematikk og engelsk

Elever i klasserom

Utdanningsdirektoratet publiserte nylig eksamenskarakterer for grunnskoleeksamen skoleåret 2016/2017. Oslos elever gjør det best alle fylker i landet i matematikk, engelsk og norsk hovedmål. I norsk sidemål er det kun elevene i Sogn og Fjordane som har fått bedre snittkarakter enn Oslo.

– Gode resultater på eksamen skyldes god undervisning og systematisk oppfølging av elevene gjennom hele grunnskolen. Jeg er stolt av den jobben som gjøres i Osloskolen, og vil gratulere elevene, deres lærere og skolelederne, sier direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten.

– Jeg har særlig merket meg den positive utviklingen i matematikk. Færre elever har fått karakteren 1, og flere har fått karakteren 6. Dette viser at lærerene lykkes med å tilpasse undervisningen. Å mestre ungdomsskolen betyr mye for elevenes mulighet til å fullføre videregående skole og klare seg godt videre i livet, legger Søgnen til.

Svært godt resultat i engelsk

I engelsk fikk elevene i snitt karakteren 4. Det er det høyeste karaktersnittet elevene i Oslo har oppnådd på en skriftlig engelskeksamen noen sinne. Elever på 53 skoler ble trukket ut til eksamen i engelsk, og på 23 av disse skolene var snittet på 4,0 eller høyere.

Mange elever løftes

I matematikk har mange skoler i Oslo hatt stor fremgang, og i snitt fikk Osloelevene 3,7, mens det nasjonale snittet er 3,4. Færre har fått karakteren 1, og flere elever har oppnådd karakteren 6 på årets eksamen, sammenliknet med tidligere år.

Gode norskferdigheter hos Oslos elever

I norsk hovedmål ligger Oslo noe over landssnittet. Oslo har hatt stabile resultater i norsk de siste fem årene.

Se eksamensresultatene for hele landet på Udir.no – Skoleporten