Nye prøver for å teste språkferdigheter

Ragnhild Holta (f.v.), Lidia Roland og Hege Kristin Forfod fra Oslo VO er faglig ansvarlig for å kvalitetssikre de nye oppgavene

De nye prøvene i Oslo VO skal brukes som støtte og underveisvurdering frem mot den avsluttende norskprøven til Kompetanse Norge. I tillegg skal det defineres et nytt mellomnivå mellom B1 og B2 (B1+).

– Det har vært savnet en måte å teste hvilket nivå deltakerne ligger på underveis i opplæringen, forklarer Ragnhild Holta, som til daglig jobber på Oslo VO Servicesenter. De nye prøvene skal nettopp brukes til å kartlegge deltakernes nivå underveis i skoleåret.  

– Det har naturligvis vært underveisprøver tidligere også, men det har hovedsakelig vært prøver som tester ferdigheter opp mot læreboka, utdyper Lidia Roland fra Skullerud VO.

– De nye prøvene tester språkferdigheter uavhengig av skolebakgrunn. Deltakerne blir testet opp mot ulike språknivåer, slik man blir på den avsluttende norskprøven.

– Et hjelpemiddel for læreren

Prøvene skal gjennomføres digitalt. Læreren mottar resultatene fra systemet, og kan deretter gi tilbakemelding til deltakerne om hvilket språknivå de befinner seg på.  

– Vi er klar over at en prøve kun måler deler av ferdighetene til deltakerne – at det ikke måler alt. Men det kan være et godt hjelpemiddel for læreren, sier Holta.  

Ragnhild Holta, Lidia Roland, Hege Kristin Forfod fra Helsfyr VO og ​Heidi Hofsmo fra Rosenhoff VO utgjør ressursgruppen som er faglig ansvarlig for å kvalitetssikre at oppgavene i de nye prøvene har samme oppbygning og kvalitet. I disse dager opprettes det også oppgavegrupper på de ulike VO-sentrene, som skal lage oppgaver på de ulike nivåene.

Det er behov for mange ulike oppgaver, slik at deltagerne kan velge å ta prøvene flere ganger.

Samarbeid på tvers av senterne

– Det er så utrolig bra at vi nå samarbeider på tvers av senterne, det har det vært for lite av tidligere. Vi må bare understreke viktigheten av alt det som samarbeidet gir oss, sier Ragnhild Holta.   

Ved å samarbeide om én felles prøve på tvers av senterne vil alle senterne føle et større eierskap til prøven. Samtidig bidrar det til kompetanseheving på tvers av senterne.

– Det skulle bare mangle at vi ikke skulle kunne samarbeide og utvikle noe sammen, skyter Hege Kristin Forfod inn. 

– Ved å samarbeide kommer vi nærmere ett felles språk for vurdering, slik at ikke Rosenhoff VO vurder på en måte, mens Helsfyr VO gjør det på en helt annen måte, forklarer hun.  

I første omgang er det prøver i lytting og muntlige ferdigheter som skal utvikles.

Unngår kulturspesifikke oppgaver

– Vi tar utgangspunktet i målene i læreplanen når vi bestemmer hva som skal lyttes ut og hvilke temaer oppgavene skal inneholde, forklarer Hege Kristin Forfod.

– Vi er veldig opptatt av at når man skal teste lytting, så skal man teste lytting. Vi har allerede forkastet mange oppgaver som var for kulturspesifikke. "Hva skal du i påsken?" for eksempel, det gir mening for de fleste som er født og oppvokst i Norge, men ikke for alle som deltaker i VO, forklarer Hege.

Mens det er ressursgruppen som utvikler oppgavetyper, har de hentet inn forsterkninger når det gjelder produksjonen av lydfilene.

– Vi skriver manus til oppgavene, men det er elever fra Elvebakken vgs. som spiller inn selve lydoppgavene. På den måten får elevene på MK-linja på Elvebakken meningsfulle arbeidsoppgaver å jobbe med, samtidig som Osloskolen selv eier hele prosjektet, belyser Hege.     

Lytteprøvene og de muntlige prøvene skal etter planen være klare til skolestart.